Eğitim İçin Gönüllü Destek Çalışma Grubu

“Eğitim İçin Gönüllü Destek Programı” konusu; Temel eğitim okullarının ikinci kademelerinde (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) eğitim görmekte olan öğrencilere Kent Gönüllüsü eğitmenler tarafından müfredat konularıyla paralellik içinde alternatif ve öğrencilerin aktif katılımını benimseyen yöntemler ile eğitim desteği verilmesi.

Amacı; Eğitimde sosyal adalete katkı yapmak, öğrenciler arasındaki seviye ve gelişme farklarını azaltmaktır.

Hedefleri; Öğrencilerinde aktif katılımını sağlayan alternatif etkinlikler ve bilgi teknolojileri kullanımı ile müfredata destek (Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, İngilizce) çerçevesinde öğrencilerin ders başarısının arttırılması.

Yapılacak Faaliyetler; Okul derslerine destek olmak üzere Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, İngilizce konularında öğrencilere öğretim desteği sağlanacaktır. Öğrencilerin yaratıcı düşünce becerileri geliştirilecek ve çevrelerinde gördükleri problemleri ufak tasarım çözümleri ile çözebilmelerini sağlayacak teknikler öğrencilere aktarılacaktır.

Kolaylaştırıcısı: Güneş Güneysu