Eşit Temsiliyet- Eşit Katılım

Eşit Temsiliyet- Eşit Katılım
04/12/2018 · Haberler

Kadının toplum içindeki yerini belirleyen, hak ve hukukunu güvence altına alan reformlar 1924 yılında başlayarak TBMM tarafından ardarda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Çünkü cumhuriyetin en önemli amaçlarından biri, kadınların da toplum yaşamında yer almalarını en kısa zamanda sağlamaktı.

Bu bağlamda;

3 Nisan 1930’da Belediye Seçimlerinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan belediye kanunu kabul edildi.

26 Ekim 1933’de kadınlara Köy İhtiyar Heyetleri için yapılan seçimlerde seçme ve seçilme hakkı vermek amacıyla Köy Kanununda değişiklik yapıldı.

5 Aralık 1934’de yasa ile yürürlüğe giren kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı kanunu için Atatürk biz kadınlara şöyle sesleniyor:

“Bu karar Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Siyasi hayatta belediye seçimlerinde tecrübe kazanan Türk kadını, bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu selahiyet ve liyakatla kullanacaktır.”

5 Aralık 1934 Türk kadınının statüsünde bir dönemeç olarak tarihe yazılmıştır. Siyasi hakların kadınlara verilmesi Atatürk’ün 1930’larda hazırladığı ve çok önemsediği Kadın Reformlarının bir parçasıdır. Kadınların toplum yaşamının her alanında yer almalarını sağlamıştır.

5 Aralık, sadece ülkemizde değil bütün dünyada kadınların siyasetin her kademesinde hem seçerek hem de seçilerek etkin olabileceklerine olan inancı ortaya koyduğu tarihtir. Böylece cumhuriyetin kadın ve erkeğin ortak eseri olduğu vurgulanmış, kadına yeni bir bakış açısı getirilmiştir ve eşit bir toplum olmak için en önemli kilometre taşlarından biridir.

1934 tarihli yasa kadınlara sadece seçme ve seçilme hakkı vermekle kalmamış, aynı zamanda demokratik ülkeler seviyesinde çağdaş bir ülke olmanın da adımlarını atmıştır.

Biz kadınlar, seçme ve seçilme hakkına sahip oluşumuzun 84.yılında, bu haklarımızı bilinçli olarak kullanmalıyız.

Biz Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak, demokratik ve katılımcılık çerçevesinde kadınlarımızın karar mekanizmalarında yer almalarını sağlamak için kadın birlikteliğine dayalı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların her alanda kararlara ve yönetime katılımı, eşit temsiliyet, eşit katılım ile mümkündür. Kadınlarımızın, ülkemizin, kentimizin ve kendi sorunlarının çözümü için siyasetteki yerlerini zaman geçirmeden almalarını diliyor,5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 84.yılını kutluyoruz.

 

Sevgi Uluşal

Çanakkale Kent Konseyi

Kadın Meclisi Başkanı

ÜST