Genel Kurul’da Üç Rapor Oybirliğiyle Kabul Edildi

Genel Kurul’da Üç Rapor Oybirliğiyle Kabul Edildi
02/02/2024 · Haberler

Genel Kurul’da üç rapor oybirliğiyle kabul edildi

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu 30 Ocak Salı günü toplanarak, gündemde yer alan Otizm Çalışma Grubu Raporu, Seçmen Çalışma Grubu Bildirgesi ve Yaşlanan Çanakkale Çalışma Grubu raporunu görüştü ve raporlar oybirliğiyle kabul edildi.

2023 yılı faaliyetleri, kullanılan bütçenin hesabını8n verilmesi ve Kent Konseyi’ne “Katılım Karnesi”nin de paylaşıldığı Genel Kurulda, “Otizm ve Engelliler Danışma ve Yaşam Merkezi” başlıklı raporu, çalışma grubu kolaylaştırıcısı Sevimay Çanlıoğlu sundu. Çanlıoğlu, raporun içeriğini şöyle açıklamıştır: “Çanakkale’de yaşayan, öğrenim süreci ve bu sürecin dışında kalmış ağır otizm tanısı konulmuş bireylerin yaşam boyu öğrenime devam etmesi ve sosyal becerilerinin güçlendirilmesine yönelik olarak hem Çanakkale merkezli eğitim kurumlarındaki otizmli öğrenciler ve okulların mevcut durumları tespit edilmiş hem de engelliler ve ailelerini de kapsayacak bir dayanışma ve yaşam merkezinin gerekçeleri ve yararları paylaşılmıştır.” Bir Damla Otizm Spor Kulübü, Çanakkale Otizm Derneği, Çanakkale Özgün bireyler Otizm Derneği, Spastik Özürlü Çocuklar Vakfı ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nin de içinde yer aldığı çalışmada Üniversite ve belediyeden de katılımlarla raporun hazırlandığı belirtilmiştir.
Sunuşunu Levent Bingöl’un yaptığı “Seçmen Çalışma Grubu”, Yerel yönetim seçimlerinde kent yönetimine talip olan belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile il genel meclisi üyeleri ve onların partilerine sunulmak üzere seçmenlerin “Kent Bildirgesi”ni hazırlamış ve bildirge genel kurulda görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. Başta Kent ve Kentli Hakkını Savunanların Derneği, İnsan Hakları Derneği ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Arkeologlar Derneği’nin yer aldığı grupta farklı uzmanlıklardan gönüllülerin de yer aldığı raporun “kentleşmeyi iyileştirmek ve kentsel yaşantıyı sürdürülebilir kılmak için eşitlikçi, adil ve çoğulcu bir anlayışla hazırlandığı” vurgulanmış ve sekiz başlıklı eylem plânına da raporda yer verilmiştir.

Son olarak mevcut durum, sorunlar ve önerileri kapsayan “Yaşlanan Çanakkale” başlıklı raporu, Prof.Dr.Coşkun Bakar sundu. “Çanakkale’nin kentsel ve kırsal alanında 40-60 yaş arası nüfus en yoğun gruptur. Bu insanlar önümüzdeki 20-30 yılda yaşlanacak olan nüfustur. Sorun zamanında ele alınmazsa bu yaş grubundaki insanlar bakıma ihtiyaçları olduğunda yalnız başlarına kalmış olacaklardır. Artan nüfusun giderek artacak olan ihtiyaçlarının karşılanması için acilen akılcı çözümler bulunmalıdır. Yaşlılık dönemine ait sorunlarla mücadelenin en akılcı yönü, öncesinde müdahale etmektir. Önemli olan bu durumun farkına varılması, bireysel ve toplumsal müdahalelerin zamanında uygulanabilmesidir.” uyarısında bulunan rapor, görüşmeler sonrasında oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Genel kurulda, eğitim alanında çalışma yapacak olan “Kalem Çalışma Grubu” ile sektörel sorunları ve önerileri içeren bir rapor hazırlamak üzere “Kent ve Emlâk Çalışma Grupları’nın kuruluşları da onaylanmıştır.

ÜST