GERÇEK BİR DEMOKRASİ İÇİN GELİŞMİŞ BİR TOPLUM OLMAK

GERÇEK BİR DEMOKRASİ İÇİN GELİŞMİŞ BİR TOPLUM OLMAK
02/09/2013 · Haberler

GERÇEK BİR DEMOKRASİ İÇİN GELİŞMİŞ BİR TOPLUM OLMAK

Çanakkale'de Demokrasi Temsilcileri Grubu tarafından yazılan "GERÇEK BİR DEMOKRASİ İÇİN GELİŞMİŞ BİR TOPLUM OLMAK" isimli proje Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir. Çanakkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi proje ortağı olarak görev alacaktır.

Projenin çıkış noktası, ”Gerçek Bir Demokrasi İçin Gelişmiş Bir Toplum olmak” anlayışıyla yerel düzeyde gençlerin demokrasiye olan katılımının az olması sebebi ile 16–30 yaş aralığındaki 24 gence “Demokrasi”, “Yerel Düzeydeki Demokrasi Elementleri”, “Yerel Düzeyde Demokrasiye Katılım”, “Aktif Vatandaşlık” ve "Avrupa Vatandaşlığı” gibi konularda non formal eğitime dayalı metotlar kullanarak, katılımcıların bahsedilen bu temaları özümsemelerini sağlamak ve seçim simülasyonu faaliyeti ile onların içinde bulunduğu durumu sorgulayarak kendi haklarına sahip çıkmalarını sağlamaktır.

Amaçlar arasında, yereldeki gençleri Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde yapılacak toplantıyla kendilerini yerel düzeydeki karar alıcılar ile buluşturarak, taraflar arasındaki diyaloğun gelişmesinin sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Gençlik Meclisinin fonksiyonu ve faydaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

Projede, 2 Litvanyalı, 2 Bulgaristanlı ve yerel ortak kuruluşlardan,  farklı durum ve gruplardan gelen 16 yabancı, 8 yerli toplam 24 katılımcı yer alacaktır. Kolaylaştırıcılık görevini ise proje ortaklarından 7 grup lideri yürütecektir.

ÜST