Hemşehrilerimizi Mahalle Meclislerine Davet Ediyoruz

Hemşehrilerimizi Mahalle Meclislerine Davet Ediyoruz
29/09/2016 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Mahalle Meclisi başkanları olarak hemşehrilerimizi mahalle meclislerinize davet ediyoruz.

Mahalle meclisleri kentine sahip çıkma, aktif katılım, çözümde ortaklık gibi ilkeleri içinde barındırarak çalışır.

Çanakkale Kent Konseyi demokrasinin gerçekleşmesi diğer bir deyişle yönetime katılmanın bir aracı olmakla birlikte özellikle yerel yönetimlerin karar süreçlerini etkilemede ve yerel demokrasinin oluşturulmasında önemli bir mekanizmadır. Kendi kendini yöneten, etkili, demokratik ve çağdaş bir yerel yönetimi yerine getirmenin temel koşullarından biri, kent yönetimine halkın katılımını mutlaka sağlamaktır. Hemşehriler, mahalle meclisleri sayesinde istediklerini, fikirlerini, projelerini belli adımları takip ederek gerçekleştirebilmektedir. Bu şekilde halkın katılımı ve karşılıklı iletişim sağlanmakta dolayısıyla yönetişimden söz edilebilmektedir ve bunların neticesinde yerel demokrasi gerçekleştirilmektedir. Kent Konseyi, yerel demokrasiyi uzun vadede, uzun soluklu değişimi sağlamak için vardır. Yerel demokrasinin varolabilmesi için hemşehri katılımcılığının olması şarttır. Bu katılımcılık hem temsilciler hem de kentliler (mahalleliler) düzeyinde olmalıdır.  Kent Konseylerinde esas olan katılım anlayışı, yerel politikaların oluşturulması, hemşehrilik hukukunun ve kentlilik bilincinin geliştirilmesini içerir. Katılımın amacı; karar vericilerin halkın önceliklerini anlaması ve kararlarında yer vermesi, vatandaşların talep ve önerilerini kararlara dahil etmek, seslerini başka yollarla duyuramayan grupların sürece dahil edilmesi, kamusal kararların meşruluğunun artırılmasıdır.

Kentimizde yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çevreye duyarlılığın artırılması, dezavantajlı grupların rollerinin güçlendirilmesi, kentin tarihi dokusunun korunmasına ilişkin olarak kentte ortak akıl ve bilinci oluşturmak, saydam, katılımcı, hesap verebilir ve yurttaş odaklı bir yönetim anlayışını benimsetmek için demokratik platformlarda söz sahibi olun. Mahalle Meclislerinde yerel kalkınmanın sağlanmasında başlıca aktörler sizlersiniz. Yerel demokrasinin yaşama geçirilmesini gerçekleştirmek için sizleri ikamet ettiğiniz mahallenin mahalle meclisine bekliyoruz.

    Mahalle Meclis Başkanları

Barbaros Mah. Mec. Bşk. Emine Turan

Esenler Mah. Mec. Bşk. İrfan Kütüklü

Cevatpaşa Mah. Mec. Bşk. Şevket Ağan

İsmetpaşa Mah. Mec. Bşk. Mehmet Yıldırım

Fevzipaşa Mah. Mec. Bşk. Mustafa Kırıkkulak

Namık Kemal Mah. Mec. Bşk. Şükran Yaman

ÜST