İskele Meydanı

İskele Meydanı
01/11/2016 · Haberler

Bugünlerde, İskele Meydanı’nın isminin değiştirilmesiyle ilgili taleplerin olduğunu  ve belediye meclisinin gündemine getirileceğini gazetelerden okuyoruz. Bu vesileyle  Kent Konseyi “Meydan Çalışma Grubu”nun 2013 yılında, meydana isim konulmasıyla ilgili yaptığı çalışmanın sonucundaki değerlendirmeyi kamuoyunun bilgisine sunmanın yararlı olacağını düşündük.

Kent Konseyi olarak 2013 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında, farklı kesimlerden ortaya atılan isim önerilerinin, kentte tartışılmaya başlaması üzerine, tartışmaları kolaylaştırmak ve meydana isim koymayı daha geniş kesimlere yayarak önerilerini almak üzere bir “oylama çalışması” yapmıştık.

Bu çalışmayı,  kentlerin cadde, sokak ve meydanlarının isimlendirilmesinde belediye meclisinin karar organı olduğunu bilerek; kamusal alan olarak meydanların özel bir ya da  birkaç gruba değil bütün kente ait olduğunu  düşünerek;  gerçekleştirmiştik.

Oylama sonucunda çıkan kentli eğilimlerini   ve “Meydan Çalışma Grubu”nun değerlendirmesini  Belediye Başkanlığı’na, Belediye Meclisi’nde görüşülmek üzere iletmiştik.

Çalışma Grubu sonuç raporunda, çıkan sonuçtan bağımsız olarak “kamusal mekân adlandırılması”nda, özelliklede mekân ve alanların isimlerinin değiştirilmesinde  gözönünde bulundurulacak bazı hususlara da dikkat çekilen raporda şu İfadelere yer verilmişti:

  • Yerleşim yerlerinde mekan adlandırmaları zaman içinde toplumun genel kabulüyle oluşur. Kolektif algı ile ilgili bir durumdur. Toplumun içinden çıkarak hayatiyet kazanır. Aynı anda toplumsal değer sistemlerine de referansta bulunur.
  • Bu durumda zaman içerisinde toplumun iç dinamikleriyle oluşup onay görmüş isimlerinin (kamusal mekan) adlandırmaları istisnai durumlar dışında değiştirilmemeleri uygundur.
  • Sonradan yapılacak her müdahale toplumsal hafızadaki sürekliliği bozar, toplumsal tarihte kesinti ve kırıklıklara yol açar.
  • Yeni bir adlandırmaya girildiğinde ise dikkat edilmesi gereken bir başka hususta,  tercih edilen/seçilen adın karşıtlık yaratıcı siyasal imalardan uzak olmasıdır.
  • Bu konudaki tercihlerde ortak onay göz önünde bulundurulmalıdır.

Çalışmanın yapıldığı 2013’te güncel olan  “Gezi Olayları”yla ilgili olarak meydanın adının “Gezi Meydanı” olmasına yönelik talepler de olduğunu hatırlatarak;.  bu türden isim değişikleriyle ilgili olarak Çalışma Grubu raporunda; “Gezi Meydanı ve benzeri öneriler örnek alındığında; özgün bir zaman biriminde belli bir mekânın tarihine ve bu mekânda gerçekleşen, dolayısıyla söz konusu mekân ile özdeşleşen bir olaya atıfta bulunmaları sonucu bu soy tercihlerin bir taklitten öteye anlamlı sonuçlarının olamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.” Değerlendirilmesine yer verilmişti.

Kent Konseyi olarak tartışmalara katkı olsun diye bu açıklamayı belediye meclisinin de dikkatine sunarız.

 Saim Yavuz

Kent Konseyi Başkanı

 

ÜST