Kadın Erkek İletişiminde Barış Dili

Kadın Erkek İletişiminde Barış Dili
23/11/2017 · Haberler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günüdür. 25 Kasım 1960 yılında üç kız kardeşin Dominik’te diktatör Trijilo’ya karşı verdikleri mücadelenin sonunda öldürüldükleri gündür. Mirabel kız kardeşlerin verdikleri bu mücadele Dünya Kadın Hareketi için bir sembol haline geldi. 1999 yılında Birleşmiş Milletler de bu tarihi resmileştirdi. O yıldan beri dünya ülkeleri bu günü anıyor.

Kadına yönelik şiddeti tanımladığımızda; kadının fiziksel bütünlüğüne, bireysel özgürlüğüne, temel insan haklarına yönelik her türlü şiddet, kadına yönelik şiddettir. Kültürel-ekonomik-duygusal faktörlere dayalı hiçbir neden bunu haklı çıkaramaz. Biz kadınlar, bu yıl temamız olan “Kadın Erkek İletişiminde Barış Dilini” oluştururken kadına yönelik şiddetin her biçimine hayır! diyoruz.

  • Engelli kadın ve engelli kız çocukları
  • Kız çocukları
  • Yerlerinden edilmiş, çatışmalardan kaçan mülteci, göçmen kadınlar ve kız çocukları
  • Yaşlı kadınlar

Dünyada kadına yönelik şiddet açısından daha yüksek risk altında olan ve ayrıca korunmasına gerek bulunan kadınlardır.

Bütün dünya ülkelerinde kadına yönelik şiddet var. Sadece şiddet oranları değişiyor. Bu oranların değişmesinin nedenlerinin değerlendirilmesi gerekiyor.

Kadına Yönelik şiddetin birey ve toplum olarak farkında olmak, buna yönelik çözüm yöntemleri geliştirmek önemlidir. 25 Kasımlarda dünya genelinde şiddetle mücadele kapsamında sorunlar, çözüm önerileri, neler yapılacağı tartışılıyor. Şiddetle mücadelenin yanı sıra, şiddeti ortaya çıkaran sebepler de meşrulaştırılmadan, yeniden üretmeden tartışmalıdır. Barış dilini kullanarak ve bütüncül-ortak bir yaklaşım sergilenmelidir. Yasalarda yapılan düzenlemeler ile bu konuda ciddi çalışmalar var. Medeni kanun ve Türk Ceza Kanunundaki kazanımlar önemlidir. Bugün kadınların istemlerinin önemli ölçüde yansımış olduğunu görüyoruz.

Bahçelievler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanından projelerine, örnek çalışmalarımızla ilgili bir davet aldık. İstanbul Bahçelievler Kadın Meclisi olarak yaptıkları bir araştırmaya göre; Türkiye geneli şiddet görmeyen  iller arasında Çanakkale de var. Çanakkale’de yaşayan biri olarak bunu neye borçlusunuz acaba? diye soruyorlar ve bu topluma güzel bir örnek olsun diye yapılan bir çalışmadır diye ifade ediliyor. Barışın Kenti Çanakkale eğitim düzeyi yüksek bir kent. Böyle bir sonucun çıkmasını etkileyen mutlaka farklı faktörler de vardır. Bugün yapılacak işbirliğinin kentimizdeki ve ülkemizdeki kadınların yetkinleşmesinde yararlı olacağını, dolayısıyla katkı sağlayacağını umuyoruz.

Biz Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu alanda çözüm için herkesin yapabileceği bir katkının olduğuna inanıyor, hep birlikte duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı da kendimize görev biliyor, tüm çalışmaları destekliyoruz.

Sevgi ULUŞAL

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı

25 Kasım 2017 Cumartesi günü Kadın Meclisinin kolaylaştırıcılığında Cumhuriyet Meydanında ELDER-KDM’nin düzenlediği Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı yapılacaktır.

 

Program:

Tarih: 25 Kasım 2017

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Saat: 12.30

  • Saygı Duruşu
  • İstiklal Marşı
  • Basın Açıklaması

 

ÜST