KADINA YÖNELİK AYRIMCILIKLA MÜCADELEDE; MİLAD!

KADINA YÖNELİK AYRIMCILIKLA MÜCADELEDE; MİLAD!
02/09/2014 · Haberler

Kadınlara yönelik şiddet ve Aile içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin tam üyesidir. Avrupa Konseyince Mayıs 2011 de İstanbul’da imzaya açılan sözleşmeyi ilk imzalayan ülke, Türkiye’dir. Kasım 2011 de Parlamentomuzda onaylanmıştır.

- Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gereken 10 imza, ülkelerin değerlendirme süreci nedeniyle 3 yılda tamamlanmıştır.

- Türkiye, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, İtalya, Karadağ, Portekiz, Sırbistan, Andorra’da onaylandı. Fransa ve İsveç’te 1 Kasımda yürürlüğe girecektir.

AVRUPA KONSEYİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADINLARA NELER GETİRİYOR?

Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadelede uluslararası yeni bir dönem açıldı. 10 Avrupa ülkesi şiddet gören kadına “Mülteci” statüsüyle sığınma hakkı verebilecek.

Sözleşme kapsamında;

1-Aile içinde veya hanede, mağdur aynı evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasındaki her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet türleri aile içi şiddettir.

2-Namus, herhangi bir şiddet eylemi için mazeret sayılmayacak.

3-Kadına yönelik şiddete, yataklık edenler de ceza alacak.

4-Psikolojik şiddet ve kadın sünneti, yasalarla cezaya bağlanacak.

5-Zorla gerçekleştirilen evlilikler için mağdura, aşırı mali ve idari yük olmaksızın sona erdirilmesi sağlanacak.

6-Özellikle cinsel suç faillerinin tekrar suç işlemesini engelleyen tedavi programlarının oluşturulması için yasal veya diğer tedbirler alınacak.

7-Devlet radyo ve televizyonlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yayınlar yapılacak.

8-Eğitimin her düzeyinde, kadın-erkek eşitliği konularında, kadının insan hakları konusunda müfredata eklemeler öngörülmektedir.

9-Şiddete uğrayan veya zulümden korkan kadına sözleşmeye taraf olan devletler mülteci statüsüyle sığınma hakkı verebilecek.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi; Kadın ve erkek arasındaki temel eşitliği hedefleyen çalışmalarına devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütüncül-ortak bir yaklaşımla kurum ve kuruluşlarla da iş birliğini sürdürecektir. Siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda tüm gelişmeleri yakından takip edip Çanakkale kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Çanakkale Kent Konseyi

Kadın Meclisi Başkanı

Sevgi ULUŞAL

ÜST