Kadınların Çığlığı

Kadınların Çığlığı
27/08/2019 · Haberler

KADINLARIN ÇIĞLIĞI!

 

Bu yılın sekiz ayında 221 kadın öldürüldü. Temmuz ayında 31 günde 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Gündemden düşmeyen kadın cinayetleri! Kadının adı yok ama kadın cinayetleri var. En son Emine Bulut 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi tarafından katledildi. Kadınlar vahşice katlediliyor. Kadın cinayetleri işlenmeye devam ediyor. Bu vahşete dur diyelim. Kadın erkek bütüncül bir yaklaşımla bu sorun çözülmelidir.

Ülkemizde, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda yapılan sözleşmeler ki bunlardan bir tanesi İstanbul Sözleşmesidir. Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadınların bu şiddete karşı korunmaları, failin yargılanması ve cezalandırılması konularında son derece önemlihükümleri içeren bu sözleşmeyi ilk imzalayan devlet Türkiye Cumhuriyetidir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair kanunla getirilen önleyici ve koruyucu tedbirler, aile içi şiddetin önlenmesi bakımından çok önemlidir. Bu düzenlemelere kadın hareketinin çok katkısı olmuştur. Uluslararası sözleşmeler, anayasa ve kanunlardaki kadına yönelik şiddete ilişkin yasalar uygulamalarda yetersiz kalmamalıdır. Her açıklamamızda talep ettiğimiz gibi somut girişimlerde bulunulmalıdır:

  • Bu yılın konusu “Kadın Cinayetleri Son Bulmalı” gibi farkındalık yaratan konular olsun
  • 6284 sayılı kanunda ön görülen ŞÖNİM’ler ve sığınma evlerinin sayıları arttırılsın
  • Anayasadaki “Pozitif Ayrımcılık Maddesi” hayata geçirilmelidir ve kadın güçlendirilmelidir
  • STK temsilcilerinin de içinde yer alacağı “Kadın Cinayetlerini Önleme” kurulları oluşturulmalıdır
  • Kadın, cinsiyeti nedeniyle bulunduğu güçsüz ve savunmasız durumda öldürülüyor ve bu cinayetlerin adı kadın cinayetleridir, cezalar caydırıcı olmalı, en ağır cezalar verilmeli ve bu cezalar etkin olarak infaz edilmelidir

Biz Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak hazırladığımız “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Yaklaşımlar” raporumuzu bütüncül bir yaklaşımla tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ve paylaşıma hazırız.

Emine’nin çığlığı tüm kadınların çığlığıdır: ÖLMEK İSTEMİYORUZ!

 

 

Çanakkale Kent Konseyi

Kadın Meclisi Başkanı

Sevgi ULUŞAL

 

 

ÜST