Kadın Meclisi Genel Kurulu Yapıldı

Kadın Meclisi Genel Kurulu Yapıldı
05/05/2014 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu Prof. Dr. Türkan Saylan Belediye Sosyal Tesislerinde yapıldı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi genel kuruluna Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezine gelen Altın Yıllı kadınlar ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli ve ilgili katıldı. Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibi Çanakkale yöresi oyunlarını sahneledi. Genel Kurul’da 7 Şubat- 7 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Aile Eğitimi” çalışmasına katılan ve katkı sunan katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal, Anneler gününün önemine dikkat çekerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Uluşal;  “Kadın Meclisi olarak kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddete karşı güç birliği yaparak hem uygulayıcı hem de yararlanıcı olmak için eşitlik ilkesiyle, kadın hak ve hukukunun korunması, toplumsal barış için dil, din, ırk, kültür ve düşünce farklılıkları gözetmeksizin, kentlilik bilincinin geliştirilmesi, kent içinde yaşayan tüm kadınların, sosyal yaşamda etkinliklerini arttırmak, yerelde karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını hedefleyen ve gündemde tutan politikalar geliştirmek için çalışmalarda bulunmaktır. Sosyal, kültürel, ekonomik yaşama kadınların daha etkin katılımını sağlayarak kent yaşamının içine çekmek için merkezi yönetim, yerel yönetim ve STK’larla birlikte katılımcı yönetişim anlayışı çerçevesinde hayata geçirerek kadını yapabilir kılmak amacıyla kentsel, ulusal ve uluslar arası platformlarda kadın politikaları oluşturan meclistir” dedi.

Genel kurulda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Erduran Nemutlu “İç mekan süs bitkileri”  tanıtım, bakım, üretim ve sorunları hakkında bilgiler verdi. Nemutlu konuşmasında şunları söyledi; “Günümüzde, teknoloji ve konforun artması ile birlikte yaşama mekanları daha kolay ısıtılan ve havalandırılan sistemler ile donatılmaktadır. Kentsel alanlarda daha fazla alışveriş merkezleri ve daha fazla kontrol altına alınmış mekanlarda yaşanmaktadır. Ancak bu alanlar tüm konforuna karşın doğadan arıtılmış, tamamen yapay çevrelerdir. Doğadan yansımaları taşıyan bitkiler, iç mekan organizasyonunda önemli yer tutarlar. Mevsimsel değişiklikleri, yıl boyunca canlı olması ve çeşitli renklere bürünmesi gerek mimari formlar kazandırmaktadır. İç mekanda bitkilerle yapılan bir düzenleme ile bitkinin renk, doku, form, koku veya ölçü özelliklerinden yararlanarak mekanı daha çekici ve farklı bir atmosfere sahip olur. Cansız malzeme ile de yapılacak bazı işlevlerin; canlı bir obje ile başarılması doğal peyzajı kapalı mekanlarda yaşatmaktadır”.


ÜST