Kadınlar, Şiddete Dur Demek İçin Meydanlardaydı

Kadınlar, Şiddete Dur Demek İçin Meydanlardaydı
25/11/2014 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele” günü nedeniyle Kadın ve Kız çocuklarına karşı erkek şiddetini sorgulamak, kadınlar arası dayanışmayı yükseltmek, kadına yönelik mücadelede ortak söylem ve programlar oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi, ELDER - Kadın Danışma Merkezi, ÇÖMÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, STK’lar ve Çanakkale Belediyesinin desteğiyle düzenlenen “Aile ve Toplumda Barış Kültürü” temelini oluşturmak, kadına yönelik şiddetle mücadele ve dayanışma için el ele temalı program eski salı pazarından cumhuriyet meydanına gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

 

“Şimdi, tam şu anda

Bir an için, avucunuzu yüreğinize bastırın…

Hangi coğrafyada hangi iklimde olursa olsun…

Dünyanın dört bir yanında, kadınlarsınız…

Oralarda, o topraklardasınız…

Düşünün ki orada annesiniz,

Kız kardeşsiniz…

Kız çocuğusunuz…

Kadınsınız yani…

Hiçbir suçunuz yok…

Ama en ağır bedeli, siz ödüyorsunuz…

Onuru ve yaşamı için mücadele eden kadınlara selam olsun!

Onları saygıyla anıyoruz!

Şiddete hayır diyoruz!”

sözleriyle konuşmasına başlayan Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal şunları söyledi; “Kadına karşı şiddeti sorgulamak, kadına şiddete karşı ortak söylem ve programlar oluşturmak, kadınlar arası dayanışmayı yükseltmek, şiddetin farkında olmak ve farkındalık yaratmak için bir dizi etkinlik düzenledik. Verdiğiniz yürekli destek için teşekkür ediyorum. Erkek kaynaklı şiddeti, mümkün kılan, sosyal yapılarda yer alan kodlamalardandır.  Bunun neticesinde erkekler şiddeti içselleştirmekte, ataerkil toplumsal yapılarda da şiddete yol açmaktadır. Sonuç olarak:

Şiddeti sonlandırmak için bütüncül bir işleyiş gereklidir.

Erkek iktidar ve ayrıcalığına dayanan yapılara karşı durmak, ortadan kaldırmak ve de şiddet hareketlerinin kültürel ve sosyal manada onay görmesinin önüne geçilmelidir.

Toplumda, toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak gerekir. Bu sadece kadın sorunu değil, toplumsal bir sonuçtur.

Yerelde yapılan çalışmalarda;  Çanakkale Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN), Sabancı Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde yürütülecek olan “Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Programı’nda” ,Türkiye’de cinsiyet eşitliği kapsamında sunulacak fırsatlardan yararlanmak amacıyla Çanakkale Belediyesi, pilot belediye olarak yer almıştır.

İşte Barışın kenti Çanakkale Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği gözeten kadın politikaları uygulayan yerel belediyecilik anlayışına, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından örnek model olarak seçilmiştir. Tüm kadınlar olarak Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan’a teşekkür ediyorum.

Biz Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak cinsiyet ayrımcılığına son veren, kadını erkeği eşit bir toplum amaçlayan 25 Kasımlarda kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığı arttırma ve bu şiddeti kınama gününde, bu toplumsal sorunun çözümlerini yaratma adına tüm çalışmalarda varız ve destekliyoruz.

Barışçıl, şiddetten uzak, sevgi ve saygı dolu bir yaşam için hep birlikte diyoruz.”

ELDER-Kadın Danışma merkezi adına konuşma yapan Seda Mendilci; “Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, emeğine bedenine ve kimliğine yönelik şiddeti reddediyor demokrasiye ve eşit yurttaşlığa gönülden bağlı herkesi bu utancı silmek için mücadeleye çağırıyoruz. Evde, işte, okulda, sokakta, fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete uğrayan çocuk yaşta evlenmeye zorlanan kızların namus veya töre adı altında yaşam hakları elinden alınıyor. Kadınlarımız daha çocuk yaşlardan itibaren en büyük şiddeti en yakınlarından babalarından, eşlerinden hatta oğullarından görüyor. Şiddete uğrayanların değil, şiddeti uygulayanların utanç duymasını sağlamak zorundayız Kadın katillerine (haksız tahrik)adı altında ceza indirimi sağlayan erkek egemen adaleti değil gerçek adaleti hakim kılmalıyız” dedi.


ÜST