Kadınlar, Şiddete Dur Demek İçin Meydanlardaydı

Kadınlar, Şiddete Dur Demek İçin Meydanlardaydı
25/11/2013 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Kadına ve kız çocuklarına karşı erkek şiddetini sorgulamak, kadınlar arası dayanışmayı yükseltmek, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede ortak söylem ve programlar oluşturma amacıyla ÇÖMÜ Kadın Çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi – ELDER - Kadın Danışma Merkezi, Kadın Dernekleri, STK’lar ve Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ve Çanakkale Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikler Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasıyla başladı.

“Çocuk Gelinlere ve Çocuk Annelere hayır diyoruz!”

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal yaptığı açıklamada “25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günüdür. Biz kadınlar barış kültürünü oluştururken “kadına yönelik erkek şiddetinin her biçimine hayır!” diyoruz. Şiddet: fiziksel-cinsel-ekonomik-psikolojik olarak zarar verme ve cinsiyete dayalı her türlü eylemdir. Erkek şiddeti: fiziksel-cinsel-psikolojik hasara neden olan ve yalnızca kadın olmaları nedeniyle onların özgürlüğü ve onurlarını görmezden gelen bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Kültürel-ekonomik-duygusal faktörlere dayalı hiçbir neden bunu haklı çıkaramaz. Dünyada;Kız çocukları, Engelli kadın ve engelli kız çocukları, Yerlerinden edilmiş, çatışmalardan kaçan mülteci, göçmen kadınlar ve kız çocukları, Yaşlı kadınlar kadına yönelik şiddet açısından daha yüksek risk altında olan ve ayrıca korunmasına gerek bulunan kadınlardır. 1980’lerden bu yana ülkemizde etkin ve güçlü olan kadın hareketleri; hem STK alanında, hem de akademik alanda ürettikleri bilgiyle kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularına kamuoyunda kayda değer bir farkındalık yarattı.  Gelenek ile namus cinayetleri arasındaki algılarda o sıkı bağı kopartmak, farklı coğrafyalarda yaşayan pek çok kadının hayatına mal olan veya olma riski taşıyan, bir erkek şiddeti olduğunu gözler önüne serdi. Kadın hareketinin takip ettiği kadın davaları, kadınların öznelliklerinde yaptıkları vurgu, hem kurumsal hem de toplumda var olan kadın haklarına ve kadına yönelik şiddete dair algıyı ve yaklaşımı değiştirmiştir. Bunu yaparken hem Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerde etkin bir rol oynadı, hem de cinsiyete dayalı şiddetin toplumsal ve ailesel sebep ve sonuçlarını çizerek ortaya koydu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın hareketi ile kadına karşı ayrımcılığın kaldırılması doğrultusunda önemli yasal değişiklikler oldu. Kadına karşı yapılan eşitsizliğin birey ve toplum olarak farkında olmak, bunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirmek önemlidir. Kadınlar için sığınak, sosyal ve ekonomik destek politikaları geliştirmek ve alınabilecek önlemler açısından kurum ve kuruluşlar arası iş birliği de önemlidir. Bu Bağlamda: Bizler Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak erkek şiddetine karşı tüm kurum ve kuruluşlarla her türlü çalışmaya varız ve destekliyoruz. Ailede ve toplumda barış kültürü için Çocuk Gelinlere ve Çocuk Annelere hayır diyoruz!” dedi.

Cumhuriyet Meydanındaki tören namus, töre adına kocaları, kardeşleri, babaları, akrabaları tarafından erkek şiddetine uğrayarak hayatlarını kaybeden Asiye Bostan, Ayşe Paşalı, Ayşe Seferoğlu, Çimen Yüksel, Tuğçe Arlaş, Şemsiye Allak, Emine Level, İtalyan gelin Pipa ve Güldünya’ların anısına balonların uçurulmasıyla sona erdi.

Etkinlikler Çanakkale Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesislerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi’nin başkanlığında düzenlenen “Çocuk Gelin ve Çocuk Anneler” konulu panelle devam etti. Panelistler Doç. Dr. Emine Coşar “Sağlık Boyutları”, Psikolog Serdar Topal “Psikolojik Boyutları”, Sosyal Hizmet Uzmanı Nigar Karacık “Sosyo-Kültürel Boyutları” ile süreci değerlendirdiler.

ÜST