Kaz Dağları raporu belediye meclisi gündeminde

Kaz Dağları raporu belediye meclisi gündeminde
07/12/2019 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen Çevre Meclisi’nin hazırlamış olduğu “Kazdağları ve Yöresi Metalik Madencilik Projeleri ve Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi Özelinde Değerlendirme” Raporu Çanakkale Belediye Meclisinde görüşüldü.

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Hulusi Evren Kızoğlu, belediye meclis salonunda yaptığı konuşmada rapor hakkında bilgiler verdi.

Başkan Kızoğlu; “Maden şirketleri her türlü önlemi alacaklarını belirtseler de bölgeyi önemli tehditler beklemektedir. Su kirliliği, orman ekosisteminin yok oluşu, toprak kirliliği, biyoçeşitliliğin zarar görmesi, yöre halkında yaşanabilecek psikososyal sorunlar, tarım ve hayvancılığın yok olması kaçınılmazdır. Jeolojik oluşumu bakımından Çanakkale 1. Derece Deprem Bölgesi’dir. Bu nedenle yüksek rakımlı bir alanda yapılacak olan kimyasal işlemlerde, maden işletmelerinde koruma alanı oluşturulabilmesi mümkün değildir. Brezilya’da, Romanya’da, Rusya’da ve hatta kendi ülkemizde atık havuzu taşkınlarına tanıklık etmekteyiz. Hem Ege Denizi’ne hem de Marmara Denizi’ne dökülen iki büyük su kaynağının havzasında oluşabilecek kirlilik ve atık havuzu taşkını tüm kirliliğin geniş coğrafyalara taşınmasına sebep olacaktır. “Vahşi madencilik” işletme süresi sonunda kentimize kirletilmiş su kaynakları, kirletilmiş toprak ve zehirlenmiş bir hava bırakacaktır. Kentin sahip olduğu tüm değerler yok olacaktır. Tarım yapılamayacak, verim düşecek, su kaynakları tükenecektir. İnsan yaşamında hastalıklarda artış görülecektir. Siyanür ve ağır metallerin su kaynaklarına karışması ile birlikte ölü doğumlar, düşükler görülecek ve sakat doğumlar gözlemlenecektir. Madenler ve termik santrallerle yaratılabilecek istihdam kısa süreli ve sağlıksız olacaktır. Bu işletmelerin sağlayacağı istihdam tüm işletme boyunca 2000 kişiyi geçmeyecektir, oysa Çanakkale’de nüfusun %50 si tarım ve hayvancılık ile geçinmektedir. Kazdağları ve yöresinde metalik madencilik yapılamaz. Kamu yararı, ekonomik fayda açısından bir katkısı söz konusu değildir. Bölgeye yapılacak yatırımlar tarım, hayvancılık ve turizmi kalkındırmaya yönelik olmalıdır. Bununla ilgili bilimsel raporlar mevcuttur. Bu raporlar hem yerel yönetimlere hem de merkezi yönetimlere ulaştırılmalı ve yöredeki yatırımların şekli konusunda yerelle birlikte hareket edilmesi sağlanmalıdır. Zengin su kaynakları ve klimatolojik özellikleri nedeniyle bu coğrafyanın zenginliğini oluşturmaktadır. Verimli ve çeşitli tarım ürünlerinin varlığı, nitelikli hayvancılığın yapılması, gelişmeye ihtiyacı olsa da sahip olduğu turizm potansiyeli ile birlikte zengin bir kent yaratmaktadır. Bu bağlamda Kazdağlarının üstü altından daha değerlidir ve ekosistemin bütünü korunmalıdır. Kazdağlarının sahip olduğu tarihsel, kültürel ve coğrafik özellikler Kazdağlarını doğal bir dünya mirası yapmaktadır. UNESCO kültür mirası içinde yer alan Troya Antik Kenti’nin bir bileşeni olarak tüm kaynakları ile birlikte, bir bütün olarak İda Dağı’da koruma altına alınmalıdır.”

ÜST