Kemalpaşa Mahalle Meclisi’nin çalışmaları durduruldu

Kemalpaşa Mahalle Meclisi’nin çalışmaları durduruldu
14/07/2015 · Haberler

Kemalpaşa Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulu toplantıları ile Genel Kurul toplantılarını yönergelerinde belirtilen periyotlarda gerçekleştirmediğinden; ayrıca Yürütme Kurulu üyelerinden, 3 üyenin yapılan toplantılara katılmadığı ve buna rağmen Yürütme Kurulu’nun bu üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmadığından; Çanakkale Kent Konseyi Çalışma Yönergesi - Madde 14/4’e göre “Oluşturulan meclisler yönergelerine göre çalışırlar. Yönergelerine göre çalışmayan meclisler, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla askıya alınır...” ve  Madde 14/5’e göre  “Genel Kurul toplantıları ile Yürütme Kurulu toplantılarını yönergelerine uygun yapmayan meclislerin Yürütme Kurulları düşer ve Yeni Yürütme Kurulu seçimi yapılır.” gereğince Yürütme Kurulu’nun düşürülmesine ve Kemalpaşa Mahalle Meclisi’nin askıya alınmasına,  18.06.2015 tarihinde Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca oybirliğiyle karar verilmiştir.(Daha fazla bilgi için:  https://www.canakkalekentkonseyi.org/kemalpasa-mahalle-meclisi/ )

ÜST