Kent Konseyi Genel Kurulu Ertelendi

Kent Konseyi Genel Kurulu Ertelendi
22/05/2015 · Haberler

Kent Konseyi’nin 25 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 18.30’da Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı Genel Kurul toplantısı aynı gün bir partinin saat 14.00’te aynı yerde yapacağı “seçim mitingi” ertelenmiştir.

Bilindiği gibi bölgemizde,  Termik santral yapım ve işletme faaliyetleri; Kazdağları’nın topoğrafik yapısını,  bitki örtüsünü mahvederek bölgenin ekolojik dengesini bozacak siyanürlü altın arama ve metalik maden arama faaliyetleri,  mahkemelerden alınan “durdurma” ve iptal kararlarına rağmen devam ettirilmektedir.

Dayanağını Kent Konseyi yönetmeliğinin  “Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak; kentin hak ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık;  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek...” ilkelerinden alan Çevre Meclisi,  “Kentlerde Çevre ve Doğa”nın korunmasını güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Kentli Hakları Beyannamesi ile Avrupa Kentsel Şartı’ndaki maddeleri de dikkate alarak hazırladığı  “Çanakkale ve Bölgesi Çevre Sorunları” raporu Genel Kurul’da görüşülerek karar oluşturulacaktır.

Ertelenen Genel kurul toplantısı 5 Haziran Cuma günü saat 18.30’da Morabbin Parkı’nda yapılacaktır.

ÜST