Kent Konseyi "İletişim Stratejisi" Belirleme Çalışması

Kent Konseyi "İletişim Stratejisi" Belirleme Çalışması
19/06/2012 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi 2012 - 2014 yılları Stratejik Planında yer alan "Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Gruplarının, medya kurum ve kuruluşlarıyla sözlü ve yazılı iletişimi kapsayan iletişim stratejisinin oluşturulması" hedefinin gerçekleştirilmesi için iletişim uzmanı Doç. Dr. Murat Gümüş yönetiminde Kent Konseyi ve Meclis Yürütme Kurulları ile Çalışma Grubu Kolaylaştırıcılarının katıldığı bir dizi eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir. Eğitim çalışmasının sonunda belirlenecek "Kent Konseyi İletişim Stratejisi" web sitemiz aracılığıyla ilan edilecektir.

ÜST