Kent Konseyi  raporları meclis gündemindeydi

Kent Konseyi  raporları meclis gündemindeydi
05/02/2016 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen “Marina Çalışma Grubu” ve “Çocuk Kalbi Engel Tanımaz” Çalışma Grubu raporları Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında görüşüldü.

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz, Belediye meclis salonunda yaptığı konuşmada her iki çalışma grubunun raporları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Yavuz “Marina Çalışma Grubu” raporunun  “Yat limanında ve balıkçı barınağında koruma-kullanma dengesinin sağlanması, çevresel kirlenmenin ve kirlenmeye yol açacak girişimlerin kesinlikle önlenmesi, denetim yapacak kuruluşlar arasında görev karmaşasına son verilerek açık ve net kararların uygulanması, aylık periyotlarda deniz kirliliği ölçümlerinin yapılması, halkın görebileceği yerlere temiz bakımlı uyarı levhaları konulması, mendirek üzerine yeterli sayıda ve bakımı yapılan oturma banklarının konulması, engellilerin de engelsiz şekilde dolaşmalarına imkân verecek düzenlemeler ile tuvaletlerin engellilere uygun özellikte olması, seyir terası olan ahşap platformun düzenli olarak bakımının yapılmasını” önerdiğini belirtti.

“Çocuk Kalbi Engel Tanımaz” Çalışma Grubu raporunun Engelliler Meclisi’nin koordinasyonunda gerçekleştirildiğini söyleyen Yavuz,    ilköğretim 3-4. sınıflarında okuyan 730 çocukla yapılan anket çalışması sonuçları üzerinden uzmanların katkılarıyla hazırlanan raporun sonuç bölümünde “Normal gelişim gösteren bireylerin özel gereksinimli akranlarına yönelik olumsuz tutum ve davranışlarının anlaşılması için daha fazla çalışma yapılması, belirlenen olumsuzlukların giderilmesine yönelik projeler üretilmesi” önerisinin yer aldığını söyledi. Ayrıca “Normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin arttırılması; bu çocukların katılabilecekleri uygulamalı empati çalışmaları, ailelerin engellilik konusunda eğitilmesinin yararlı olacağı” görüşlerinin raporda yer aldığını ve bundan sonra bu konularda projeler oluşturularak çalışmaların sürdürülmesinin gerektiğine vurgu yaptı.

ÜST