Kent Konseyi Temsilcilerine Duyuru

Kent Konseyi Temsilcilerine Duyuru
16/10/2014 · Haberler

DUYURU

KENT KONSEYİ TEMSİLCİLERİNE

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu aşağıdaki gündemle, toplanacaktır.

Toplantıya kurumunuzu temsilen
katılmanız için bilgilerinize sunarız.

Saim Yavuz

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı

Tarih: 18 Ekim 2014 Cumartesi

Saat: Kayıtlar, 13.30-14.00 Toplantı Başlangıcı: 14.00

Yer: Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri

Gündem: Açılış

2011-2014 Faaliyet Raporu

Seçimler: “Seçim Divan Heyeti”nin seçimi

Kent Konseyi Başkanı seçimi (Adaylar, tanıtım ve seçim)

Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi(Adaylar, tanıtım ve seçim)

Kent Konseyi Yönetmeliğinde Seçimler

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Madde 12:

1. Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından birinci dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere seçilir.

2. Yürütme Kurulu’na, Genel Kurul katılımcılarından 9 asil üye seçilir. Ayrıca yedek üyeler de seçilir.

Kent Konseyi Başkanı Madde 13:

1. Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanı’nın görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

2. Kent Konseyi Başkanı’nın seçilebilmesi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

3. Kent Konseyi Başkanının seçimi, Kent Konseyi’nin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

ÜST