Kent Konseyi Temsilcilerine Duyurulur

Kent Konseyi Temsilcilerine Duyurulur
08/09/2021 · Haberler

ÇANAKKALE KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Kent Konseyleri Yönetmeliği’nin (Kent Konseyi Üyeliği-Madde 8’e göre) belirlenen;
VALİ ya da TEMSİLCİSİ
BELEDİYE BAŞKANI ya da TEMSİLCİSİ
10 KAMU KURULUŞU
MAHALLE MUHTARLARI
SİYASİ PARTİLER
ÇOMÜ
MESLEK ODALARI
SENDİKALAR
NOTERLER
BARO
İLGİLİ DERNEKLER
İLGİLİ VAKIFLAR
KENT KONSEYİ MECLİSLERİ
KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI’na DUYURULUR:

Çanakkale Kent Konseyi’nin Seçimli Genel Kurulu 10 Ekim 2021 Pazar günü Saat 11.00’da Belediye Çalışanları Eğitim Sosyal Tesisi ve Rekreasyon Alanı’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Temsilci isimlerini bildirmede son tarih:      27.09.2021      Saat:17.00
Temsilci bildirimleri, temsilcinin iletişim bilgilerine de yer verilecek şekilde Çanakkale Kent Konseyi Genel Sekreterliğine elden veya postayla yapılabilecektir.
Elden teslim ve posta adresi: Kemalpaşa Mahallesi Mersin Dede Sokak No.21 Çanakkale (canakkalekentkonseyi@gmail.com) Elden ya da Postayla gönderimlerde son tarihten sonra gelen bildirimler geçerli olmayacaktır.

Gündem:

 1. Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Faaliyet Raporunun Sunumu
 4. Mali Raporun Sunumu
 5. Seçimler İçin Divan Heyetinin Seçimi
 6. Başkan Adaylarının Konuşmaları
 7. Seçimler

7.1 Kent Konseyi Başkanı Seçimi

7.2 Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi

 1. Dilek ve Temenniler

Kent Konseyi Yönetmeliğinde Seçimler

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Madde 12:

 1. Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından birinci dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere seçilir.
 2. Yürütme Kurulu’na, Genel Kurul katılımcılarından 9 asil üye seçilir. Ayrıca yedek üyeler de seçilir.

Kent Konseyi Başkanı Madde 13:

 1. Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanı’nın görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
 1. Kent Konseyi Başkanı’nın seçilebilmesi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
 1. Kent Konseyi Başkanının seçimi, Kent Konseyi’nin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.
ÜST