Kent Konseyi toplanıyor

Kent Konseyi toplanıyor
24/01/2016 · Haberler

Kent Konseyi  Genel kurulunda “Marina” ve “Çocuk Kalbi Engel Tanımaz” raporları görüşülecek.

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu 26 Ocak Salı günü Saat 16.30’da Çimenlik Kalesinde toplanıyor.

2015 yılı faaliyetleriyle Kent Konseyi bütçe kullanımıyla da ilgili bilgilerin verileceği Genel Kurul’da çalışmalarını tamamlayan 2 çalışma grubunun raporları da görüşülüp karara bağlanacak.

Marina Çalışma Grubu’nun kolaylaştırıcısı Özcan Vural, “Bir deniz, boğaz ve kıyı kenti olarak vitrini sayılabilecek yat limanı ve balıkçı barınağını içine alan,  mendirek alanının bakım ve güvenlik gibi konuları başta olmak üzere teknik ve fiziki sorunlarının tespit edilerek alandan hemşerilerimizin de  maksimum düzeyde yararlanabilmesine yönelik çalışma yapmak üzere  grup oluşturduk. Bu çalışmaya  Çanakkale Belediyesi, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale Marina Yatçılar ve Kaptanlar Derneği, UEDAŞ gibi kurumlar katkıda bulunmuştur.” demiştir. “Hangi bölge veya konumda olursa olsun denizin kirlenmesini önleyemeyen yat limanlarının geleceğinden de bahsetmenin mümkün olmayacaktır. Kentimizin bir turizm değeri olarak da, yat limanına ve balıkçı barınağına sahip çıkılarak kamuoyu doğru bilgilendirilmeli; yat limanının ve balıkçı barınağının ve yakın çevresinin kent ve kentlilerle bütünleşik olarak bir arada yaşaması sağlanmalı ve korunmalıdır.” diyen Vural, raporun bu yönde önerileri kapsadığını söylemiştir.

Gündemde görüşülecek diğer bir rapor da, Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından organize edilen ve desteklenen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan uzmanlarca gerçekleştirilen  çocukların engelli yaşıtlarına yaklaşımlarını ve onlara yönelik davranışlarını belirlemeyi amaçlayan “Çocuk Kalbi Engel Tanımaz” raporudur.  Grubun kolaylaştırıcısı ÇOMÜ Sağlık Kültür Spor Dairesinde görevli Uzman Psikolog Serdar Topal, çalışmada ilköğretim çocuklarıyla anketler yapıldığını  söyleyerek, anket değerlendirmelerinde, çocukların engelli bireylerle ilişkilerinde “Genel olarak tüm katılımcılar kısa vadeli eğilimler ve sorumluluk alma durumunda daha olumlu iken uzun vadeli eğilimler ve sorumluluk alma konusunda daha az olumlu eğilim sergilediği görülmüştür. Özellikle okullarında özel alt sınıf ve kaynaştırma eğitimi olan öğrencilerin eğilimi diğer öğrencilere oranla daha olumsuz bulunmuştur. Öğrenciler ayrıca cinsiyet, sınıf, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, ailede engelli birey olması, çevrede engelli birey olması bağlamında da değerlendirilmişlerdir. Yapılan değerlendirme sonucunda anketin kısa vadeli eğilim ya da beklentilerini ölçmeyi amaçlayan sorularında ve uzun vadeli eğilim ya da beklentileri ölçmeyi amaçlayan sorularda kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha olumlu bir yaklaşım sergilemiş oldukları gözlenmiştir.” demiştir.

ÜST