Kent Konseyi ve Hilton Oteli

Kent Konseyi ve Hilton Oteli
20/07/2015 · Haberler

Belediye Meclisi,  14 Temmuz tarihli olağanüstü toplantısında Özel İdare’ye ait ‘Turizm Tesis Alanı’  planlı yeriyle ilgili gündemindeki “Uygulama İmar Plân Tadilatı” teklifi/talebini  görüşmüş ve bilindiği gibi talep oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Bu kararla ilgili  medyada çıkan haberlerde Kent Konseyi’nin de, farklı biçimlerde bazı kişiler tarafından konuya dahil edildiği görüldüğünden yanıt olsun diye bir açıklama yapmak gerekliliği doğmuştur.

Öncelikle, Kent Konseyi’nin, “kerameti kendinden menkul kifayetsiz muhteris”ler gibi davranan,  bir kişinin aklına estiği, canının istediği gibi at oynattığı bir yapı olmadığını bu vesileyle bir kere daha belirtmeyi önemli görüyorum. Kent Konseyi,  ne “başkan”dır  ne de “yürütme kurulu”dur. Kent Konseyi,  kentte var olan tüm örgütlü kesimlerin temsilcileri yoluyla içinde yer alarak oluşmuş  kente ait bir büyük yerel “danışma” ve “karar” mekanizmasıdır.  Bu mekanizma görevler çerçevesinde, yönetmelikle belirlenmiş ilkeler çerçevesinde çalışır. Keyfiyet ve usulsüzlük;  kim olursa olsun kişi ya da  kurum çıkarları söz konusu olamaz Çanakkale Kent Konseyi’nde.  Ölçü tektir: müştereklerimiz.

Çanakkale Kent Konseyi’nin işleyişindeki bu tutumdur ki,  bugün muhalif olan da, yok sayan da, şucu bucu diyen de Kent Konseyi’ni göreve çağırıyor.  Kent Konseyi’nin şunun bunun göreve davet etmesiyle “görev” yapacak bir yapı  olmadığını vurgulamak gerekiyor bir kere daha. (Kuşkusuz “onların” bu seviyelere gelmesi önemli!!!).   Evet, kişilerin söylediklerini, medyanın yazdıklarını, kurum  ve kuruluşların kentle ilgili fikirlerini, yapmak istediklerini takip ederiz. Bunlarla ilgili girişimler için kentin ilgili kurum ve kuruluşlarını bilgilendirir, yapabileceklerine destek vermeyi görev bildiğimizi söyleriz. Kişisel olarak, yapabilecekleri olanlara imkân sağlarız. Destekleriz. Ortada, ne kurum kuruluş ne de kişisel duyarlığı yüksek yurttaşlar yoksa Kent Konseyi  Başkanı ve Yürütme Kurulu bir şey yapmaz. Kimsenin rolünü “çalmaz”, üstlenmez Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu. Rol oynayacaklara iyi rol yapmaları için imkân sağlar: Sahne, dekor, aksesuar vb. sağlayarak  bu görevini  yerine getirir. Ortada “şişinerek” dolaşanlarla  da herhangi bir oyun sergilenemeyeceğini de bilir ve öyle “oyunlarda” da rol almaz Kent Konseyi.

Çanakkale Kent Konseyi, Çanakkale Belediyesi Meclisi’nin İhtisas Komisyonlarının hepsinde belirlenmiş temsilcileriyle yer almakta ve 3 aydan buyana komisyon toplantılarına katılarak Meclis gündemini takip etmektedir. Ortalıkta “Hilton Oteli” diye konuşulan konu da “Sahiller Hepimizin Çalışma Grubu”nun zaten gündemindedir. Zamanı gelince grup, konuyla ilgili yaptığı çalışma sonuçlarını toplumun önüne mutlaka çıkaracaktır. Bunun için de kimseden izin almayacaktır.

Son olarak şunu da söylemek gerekir: Çanakkale Kent Konseyi, herkesin ve her kurumun görüşlerine ve çalışmalarına açıktır ki, Çanakkale Belediyesi’nin görüşlerine, taleplerine  daha da fazla öncelikli olarak açıktır. Çünkü, Çanakkale Kent Konseyi, “güçlü bir demokratik yerel yönetim hedefi” müştereğimiz  olan Çanakkale Belediyesi’nin “danışma konseyi” olmaktadır  ve yamyamlıkla  üfürükçülük yapmadan da  en büyük “muhalifi”dir aynı zamanda.

                                                                                                                                                     Saim Yavuz

 Çanakkale Kent Konseyi Başkanı

ÜST