Kent Konseyi Yat Limanına Hayır Dedi

Kent Konseyi Yat Limanına Hayır Dedi
04/06/2012 · Haberler

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’ndan, bir grup ve tarafından yaptırılan “Yat Limanı” Projesi’ne dün yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu’nda “hayır” çıktı.

Kent gündemini bir müddetten bu yana işgal eden “Yat Limanı Projesi”, Kent Konseyi’nin Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılan Genel Kurul’larında tartışmaya açılmış, ilgili aktörler görüşlerini belirtmişti. Kent Konseyi Yat Limanı Projesi Çalışma Grubu’nun hazırlamış olduğu rapor, konuyla ilgili uzmanların ortak çalışmasında oluşturulmuş ve Yat Limanı’nın yerinin yaratacağı sorunlar ve öneriler bu raporda çok yönlü ele alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz şunları söylemiştir:

“Yat Limanı Projesi, Kent Konseyi genel kurul toplantılarında çok yönlü olarak tartışılmıştır.
Proje sahipleri projelerini sunmuş konuyla ilgili kentlilerin sorduğu sorular yanıtlanmıştır. Projeyle ilgili Kent Konseyi’nde farklı uzmanlıkların bir araya gelerek oluşturduğu çalışma grubu bir rapor hazırladı. Üniversiteden ilgili hocalar, meslek odalarından, barodan ve diğer sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla oluşturulan Çalışma Grubu uzun bir çalışmadan sonra ortak olarak hazırladıkları Kent Konseyi’ne sunmuşlar, ve bu rapor yapılan 2 toplantıda görüşülmüş ve nihayet dün yapılan genel kurulda da karara bağlanmıştır.Yapılan oylamada 3 evet oyuna karşın 53 hayır oyu çıkarak Yat Limanı’nın yeri kent tarafından onay görmemiştir. Buradan çıkan kararı yasa gereği, biz Belediye Meclisi’ne göndererek, onların değerlendirmelerine sunacağız. Çanakkale bir kere daha kentle ilgili önerileri farklı görüşlerle bir arada konuşarak kentliler demokratik bir ortamda demokratik bir karar alma başarısını göstermişlerdir.”

Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz daha sonra şunları söylemiştir:

“Son olarak ilave etmem gerekiyor ki; kentte üretilen ve kenti ve yaşayanlarını etkileyecek olan öneriler ve kararlar, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı gibi İzmirli ve İstanbullu gazetecileri Çanakkale’ye getirerek, basın yoluyla lobi faaliyetleriyle alınamaz. Bu kentlileri hiçe saymak ve kendilerini her şeyi yapmak muktedirliğinde görmek manasına da gelir ki, böyle tutumlar Çanakkale’nin demokrasi kültürüyle bağdaşmaz. Kent Konseyi kentin hak ve hukukunu herkes için koruyan ve bunun bir anlayış haline gelebilmesi için var olan bir mekanizmadır. Bu mekanizma kararlarını olabildiğince açık, herkesin gözü önünde, katılımın yüksek olduğu görüşmeye dayalı demokratik bir usulde yapar ve kent aktörlerinin, başta yerel yönetim ve kamu yönetimi olmak üzere özel sektör  kuruluşlarının da tutumlarında böyle bir anlayışın kültürlenmesi için uğraşır. Çünkü kent hiç kimsenin özel mülkiyeti olmayıp, hepimizin mutlu ve memnun yaşamak için gayret ettiği, ortak kullandığımız mekânımızdır.”

ÜST