Kent Konseyi’nde Genel Kurula Doğru

Kent Konseyi’nde Genel Kurula Doğru
08/10/2014 · Haberler

Kent Konseyi’nin seçimli genel kurulu 18 Ekim’de yapılıyor.  Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin de dönem başkanlığını yapan halen ve Yürütme Kurulu üyesi olan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz “Bakanlığın 2009’da yapılan yönetmelik değişikliklerinden sonra Çanakkale Kent Konseyi, kent demokrasisini geliştiren ve demokratik katılım anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli adımlar attı.  Kadın, Engelli, Gençlik, Çocuk ve Çevre Meclisleri kurularak sosyal ve çevresel alanlardaki sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla birarada birçok çalışma ve aktivite gerçekleştirildi.  Son üç yıl içerisinde de kentimizdeki 7 mahallede de mahalle meclisleri oluşturuldu, bu meclislere gerekli araç gereçleriyle birlikte çalışma ofisleri de kurularak mahallelilerin hizmetine açıldı” demiştir.

Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurullarının, kent aktörlerinin yerine geçtiği, kendisini STK’ların ve diğer kurumların üzerinde gördüğü bir Kent Konseyi anlayışı ve uygulaması yerine kentteki STK’ların, platform ve girişimlerin yapabilirliklerini artırabilmek  için onlara kolaylaştırıcılık yapmak, olanak sağlamak yolunu seçtiklerini  söyleyen Saim Yavuz “çoklu ve çoğulcu bir anlayışla kent sorunlarını ve kente ait önerileri başta bilim kurumları olmak üzere ilgili her kurum ve kuruluşların katılımını sağlayarak, farklı görüş ve düşüncelerin ifade edildiği müzakere ortamları oluşturduk. Oluşturulan görüşleri ve önerileri kentin tartışmasına sunduk.  Sesini duyuramayanlara ve azınlıkta kalanlara önem verdik. Destek olduk. Ve 10 yılın sonunda bugün görüyoruz ki, Çanakkale Kent Konseyi kentin değer verilen bir aracı olmuş.”

Yapılacak olan Genel Kurul’a, üçte ikisi derneklerden olmak üzere  300’ün üzerinde temsilcinin katılacağı, sendikalardan ve odalardan katılımın da  yüksek olduğunu, genel olarak ortalama 70-120 temsilci katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulların,  bu kez  300 temsilciyle gerçekleştirilecek olmasının kentin, Kent Konseyi’ne verdiği bir değer olarak yorumladıklarını açıklayan ve  “Kent konseyi, kurum ve kuruluşlardan katılan temsilciler yoluyla yurttaşları birbirine bağlayan bir zemindir. Herkesin eşit düzeyde olduğu, her düşüncenin kendini ifade ettiği demokratik bir araçtır.  Kentlileri birbirine bağlayan ve buluşturan bu araç, iki türlü işletilebilir.  Birincisi; kentlilerin kendi talep ve önerilerinin kollektif eylem aracı olarak, ikincisi de yerel yönetimin denetimi altında ve onun  gündemine uygun destek sağlayan bir araç olarak. Biz, birinci yolu seçerek çalıştık. Kent Konseyleri  yönetmeliği ikinci yol için herhangi bir işaret taşımıyorsa da,  Türkiye genelinde belediye gündemlerini destekleyen ve dolayısıyla da siyasetin bir parçası olarak çalışan Kent Konseyleri çoğunlukta.” diyen, Saim Yavuz “dileğimiz o dur ki Çanakkale Kent Konseyi’nin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kendini daha da geliştirerek, herhangi bir siyasetin aracı olmaksızın, belediyeden ya da herhangi bir parti ya da kuruluştan emir almaksızın kendi organlarının alacağı kararlar doğrultusunda kentin bütün aktörlerinin eşit olarak temsil edildiği söz söyleyip karara katıldığı; kentin ortak aklının ve kararının oluşturulduğu bir demokratik eylem aracı olarak kullanılmasıdır. Bu anlayışla kentimizdeki bütün kurum ve kuruluşları 18 Ekim’de yapılacak Genel Kurul’a temsilcileri yoluyla katılmaya davet ediyorum.”

ÜST