Kültür ve Sanat Meclisi Genel Kurulu Yapıldı

Kültür ve Sanat Meclisi Genel Kurulu Yapıldı
16/11/2015 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi Genel Kurulu Kent Konseyi toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurul’da faaliyet raporu ve çalışma gurupları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Çanakkale Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi Genel Kurulunda Meclis Eş Başkanı Mustafa Sevim tarafından Faaliyet Raporu hakkında bilgilendirme yapıldı. Sevim konuşmasında şunları söyledi;İnsanın bir toplum üyesi olarak varlık kazanması, ancak bir kültürü benimsemesi ve özümsemesi ile olanaklıdır. Kültür, toplumun ve insanın öğrendiği, edindiği; bilgi, sanat, gelenek, görenek, yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan ve toplumsal değerler içeren bir olgudur. Toplumların genel özellikleri kültürleri ile oluşmaktadır. Kültürün geleceği ise topluma bağlıdır. Yukarda kısaca değinilen tüm nedenlerden dolayı; “Çanakkale Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi kurulması için ilk toplantı 20 Mayıs 2014 tarihinde Kent Konseyi toplantı salonunda yapılmıştır. Bu toplantıda Kültür ve Sanat Meclisinin gerekli olup olmadığı tartışılmış ve katılımcılar tarafından yönerge hazırlamak üzere bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Uzun ve zahmetli çalışmalar ve toplantılar sonucu hazırlanan Çanakkale Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi yönergesi, 29 Ocak 2015 tarihli Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. 16.04.2015 tarihinde Kültür ve Sanat Meclisi yürütme kurulu seçimli ilk genel kurul toplantısında, yürütme kurulu seçimi yapılmıştır. Yürütme kurulu kendi arasında yapılan toplantıda eş başkanlıklara Mustafa Sevim ve Deniz Erbaş, başkan yardımcılıklarına Şehabettin Kalfa, Zerrin Saraçoğlu ve üyeliklere Sinem Kınay, Asude Bayram ve Alaaddin Canbay seçilmişlerdir. Yürütme kurulu;  2015 yılı çalışma programı hazırlayarak, yeni kurulmuş olan Kültür ve Sanat Meclisi’nin tanıtılmasına yönelik faaliyetler kapsamında mahalle meclislerinin ve diğer meclislerin ziyaret edilmesi çalışmaları yapılmış ve devam etmektedir. Kette yapılan kültür ve sanat etkinliklerinin, kentliler tarafından ne kadar takip edilebildiğinin ölçülmesine yönelik anket çalışması yapılmış ve daha geniş kitlelere ulaşılması için anket çalışmalarına devam edilmektedir.  Tahtacı Türkmen Giysileri, Geleneksel Çanakkale Seramiklerini Araştırma, Sanat Sokağı Çalışma Grupları kurulmuştur.  2016 yılı çalışma Programı hazırlanmıştır. ÇOMÜ tarafından fonksiyon değişikliğine kara verilen Nedime Hanım Semt Polikliniği’nin, kültürel ve sanatsal faaliyetler için düzenlenmesi teklif edilmiştir. Kültür ve sanat söyleşilerine Kasım ayı itibariyle başlanmıştır. İlk söyleşi 09 Kasım 2015 tarihinde Kent Konseyi Salonunda Prof. Dr. Sevinç Özer tarafında “Mitoloji, Efsaneler ve Halk Hikayeleri” konulu başarılı bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.”

Genel Kurul’da Çalışma grupları kolaylaştırıcıları yaptıkları ve ilerleyen dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Genel Kurul görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

ÜST