Mahalle Meclisleri Belediye Meclisinin gündemine geldi

Mahalle Meclisleri Belediye Meclisinin gündemine geldi
07/02/2014 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Saim Yavuz, Belediye Meclis toplantısında kuruluşu tamamlanan Mahalle Meclislerinin süreci ile ilgili Belediye Meclis üyelerine bilgiler verdi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle Kent Konseyleri’ne verilen mahalle meclisleri kurulması  görevini, Çanakkale’nin 7 mahallesinde “Mahalle Meclisi” oluşturarak yerine getirdiklerini söyleyen Yavuz,  “Mahalle Meclisi, yerelde  demokrasinin güçlendirilmesinin en önemli faktörüdür.” dedi. Yüksek Planlama Kurulu’nun “2010-2023 Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Plânı”ndaki hedeflerinden birisinin de  “Kent Konseylerinin güçlendirilmesi” olduğunu açıklayan Yavuz konuyla ilgili şunları söylemiştir: “Mahalle meclislerinin  kurulmasını seçimle ilişkilendiren ve ‘CHP’nin ya da başkan adayının kullanacağı seçim büroları olacaktır’ diye yorumlayan ya da bu türden dedikodu yayanlar var. Biraz önce bahsettiğimiz  Eylem Plânında Kent Konseylerinin güçlendirilmesiyle ilgili yazılan şudur:  ‘Kent Konseylerini düzenleyen mevzuatın gerekli mali ve idari düzenlemeler yapılarak gözden geçirilmesi; katılımın ve örgütlenmenin sokak, yapı adası, mahalle düzeyinden başlayarak daha yaygın ve tüm toplumsal kesimleri kapsayan biçime getirilmesi ve uygulamanın yaygınlaştırılması’nı hedef göstermiştir. Ve bu hedefin gerçekleştirilme sürecini de 2010-2014 olarak belirlemiştir. İşte biz de, Başbakanlığa bağlı Yüksek Planlama Kurulu’nca hazırlanan ve 2010 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu Eylem Plan’ına uygun olarak mahalle meclislerimizi kurduk. Ve bunu Türkiye’de gerçekleştiren ilk Kent olduk. Mahalle Meclisleri hiçbir kişinin ya da partinin de seçim mekânları olmayacaktır.”

Saim Yavuz yaptığı sunuşta “Fevzipaşa Mahalle meclisinin 2012’de kurulmasıyla başlayan süreç sırasıyla Esenler, Kemalpaşa, İsmetpaşa, Namık Kemal, Cevatpaşa ve Barbaros mahalle meclislerinin  kurulmasıyla 2013 Aralık ayında tamamlandı.  Kuruluş çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz bütün Mahalle Muhtarlarına ve kuruluş için imkân ve destek sağlayan belediyemize ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ederiz.” dedi.

Sorulan bir soru üzerine “mahalle meclisleri yönetim kurulları seçimle göreve gelmişlerdir ve gönüllü olarak çalışmaktadırlar. Mahalle sakinleriyle birlikte mahallelerindeki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulmasının yanı sıra kent için önerilen projelerin, mahalle sakinleri tarafından tartışılarak değerlendirmesini  yapacak ve mahallelilerin alınacak karar katılmasını sağlayacaktır. Ayrıca her mahalle kendince uygun gördüğü etkinlikleri de plânlayarak uygulayacaktır.” demiştir.

ÜST