Mahalle Meclisleri yeniden

Mahalle Meclisleri yeniden
22/01/2023 · Haberler

Önce yerlerinden oldular, mekânları kapandı. Sonra varlıkları tanınmadı ve kendilerinden habersiz bazılarının faaliyetleri durduruldu. Adı var kendi yok bir 'efsane'ye dönüştüler.

Sözü edilen, 7 mahallede mekânları ve donanımlarıyla, kurullarıyla ve çalışmalarıyla kentin önemli yönetişim mekanizmalarından biri olan Çanakkale Kent Konseyi Mahalle Meclisleridir.

Şimdi yeniden, başta Esenler, Barbaros ve Kemalpaşa mahalle meclisleri olmak üzere yedi mahallede 7 mahalle meclisinin çalışır hale gelmesiyle ilgili ön çalışmaların sonuna gelindi. Kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir yaşantı içinde mahalle sakinlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını ve sokaklardan başlayarak mahallellilerin yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif bir rol almasını hedefleyerek yeniden yapılanıyor Mahalle Meclisleri.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (şimdinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan ve 4 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 'KENTGES-Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Plânı'nın 16.Eyleminde “...Katılımın ve örgütlenmenin sokak, yapı adası, mahalle düzeyinden başlayarak daha yaygın ve tüm toplumsal kesimleri kapsayan biçime getirilmesi ve uygulamanın yaygınlaştırılması” hedefi belirlenmiştir. Bu hedefi de gözönünde bulunduran Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu, mahalle meclisleri yürütme kurullarıyla yaptığı bir seri toplantı sonucunda mevcut durumu belirlemiş,süreci tamamlayacak plânlamayı yapmıştır.
Farklı toplumsal kesimlerin sokaktan başlayarak çalışmalarına imkân sağlayan, demokratik ve eşitlikçi katılımı yaygınlaştıran, müzakereye dayalı çalışmayı destekleyen bir anlayışı temel alarak mahalle meclislerinin yapısı ve işleyişine ilişkin yeni, bazı düzenlemeler oluşturulmuştur.

ÜST