Malum yazıyı kaleme alanları güçlü bir biçimde kınıyoruz

Malum yazıyı kaleme alanları güçlü bir biçimde kınıyoruz
13/08/2015 · Haberler

Değerli Arkadaşlarım, Değerli Basın Mensupları şahsım ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği adına hepinizi saygıyla selamlıyor; tarih yapan şehir Çanakkale'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Bugün; Çanakkale Kent Konseyimizi ve Çanakkale Belediyemizi ziyaret etmek; çok değerli arkadaşlarımız Sayın Saim Yavuz ve Değerli Gülay Sarışen'e desteklerimizi ifade etmek; Ülkemizin demokrasi standardı yüksek şehirlerinden biri olan Çanakkale'nin Kıymetli Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'a kent konseyine ve arkadaşlarımıza destekleri nedeniyle teşekkürlerimizi sunmak üzere geldik.

Değerli Basın Mensupları,
Kent Konseyleri, yerel demokrasinin ve kentlilerin yönetime katılmasının en önemli araçlarından biridir. Meşruiyetini Belediye Kanunu’ndan alan Kent Konseyleri, “hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi”, “kentin hak ve hukukunun korunması”, “sürdürülebilir kalkınma”, “çevreye duyarlılık”, “sosyal yardımlaşma ve dayanışma”, “saydamlık”, “hesap sorma ve hesap verme”, “katılım”, “yönetişim” ve “yerinden yönetim” gibi kent ve yerel demokrasi için hayati öneme sahip ilke ve değerleri yaşama geçirmek için çalışmaktadır. Tüm Türkiye'de kent konseyi çalışmaları büyük özveri ve gönüllülük ruhu ile yürütülmektedir. Kadınlar, Gençler, Engelliler başta olmak üzere kentteki diğer tüm kesimler kent konseyleri aracılığıyla yönetime katılma ve fikirlerini kentin gündemine taşıma imkânı bulmaktadırlar.
Saim Yavuz ve Gülay Sarışen gibi dostlarımıza teşekkür borçluyuz. Çünkü demokrasiye, kente ve şehrin sakinlerine inanan bu insanlar sayesinde sadece Çanakkale'de değil, Ülkemizde de kent konseyleri ve kent konseylerinin temsil ettiği anlayış güçlenmekte ve kökleşmektedir.
Elbette 'eleştiri' de demokrasinin en önemli enstrümanlarından biridir. Hele hele, kentin en önemli dinamiklerinden olan ve bu özelliği ile kentte bir demokrasi gücü işlevi gören Yerel Basının eleştirileri, bizim için daima yol gösterici olmuştur. Ancak takdir edesiniz ki özveriyle görevlerini yürüten insanların kişilik haklarını da korumak başta siz basın mensupları olmak üzere hepimizin sorumluluğudur. Bizler de bu sorumluluğun bir gereği olarak bugün buradayız.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve arkadaşlarımız; Sayın Saim Yavuz ve Sayın Gülay Sarışen'in kişiliklerini hedef alan; içeriğine değinmeyi bile ahlaki bulmadığımız malum yazıyı kaleme alanları huzurlarınızda güçlü bir biçimde kınıyoruz. Ayrıca; görevlerini etik ve mesleki değerlere bağlı olarak sürdüren tüm basın mensuplarına ve Çanakkale Kent Konseyi’nin ve değerli arkadaşlarımızın yanında duran tüm Çanakkalelilere de teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Saygılarımızla...

Hasan SOYGÜZEL
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Necati BİNİCİ, Y. Sabri DİŞLİ, Zeynep ARIKAN, A. Esat URAL, Saim YAVUZ, Gülay SARIŞEN

ÜST