Meme Kanseri Farkındalık Ayı

Meme Kanseri Farkındalık Ayı
14/10/2017 · Haberler

Kanser günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Kanserle mücadele de ülkelerin kendi ulusal kanser kontrolü programlarını geliştirmeleri önemlidir. Kanser kontrol programları doğru ve güvenilir kanser verilerinin toplanması, önlenebilir kanser etkenleri ile mücadele edilmesini, taranabilen kanserler için etkin tarama programları geliştirilmesini ve tedavi hizmetlerini kapsamaktadır. Ülkemizinde  2008 yılından beri uyguladığı, ulusal kanser kontrol programı bulunmaktadır. Ücretsiz olarak verilen kanser tarama hizmetlerine katılım son derece önemlidir. KETEM’lerde yürütülen tarama çalışmalarına katılım önemlidir.

Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olup, yılda yaklaşık 15-20 bin kadını etkilemektedir. 2000’li yıllardan beri tüm kanser istatistiklerimize göre kadın kanserlerinin %25 ‘i meme kanseridir. Risk faktörlerini en aza indirecek hayat tarzı değişikliklerinin yansımasına, hastalığın erken teşhisine yönelik yapılan meme kanseri taramaları bu kanserden kayıpları ve hastalığın sıklığını azaltmada en etkili yöntemlerdir. Kanser taramaları gönüllülük esasına dayanır ve kadınlarımızın katılım ile başarıya ulaşabilir. Bu nedenle kadınların meme kanseri nedenleri, belirtileri, koruma tarama, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir. 2013 Yılında ülkemizde meme kanseri taramalarına başlama yaşı genel olarak 40 olarak belirlenmiştir.

2004 Yılından beri kadınların meme kanserinin erken teşhisinin önemini ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı tüm dünyada ve ülkemizde meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir.

KETEM’lere yönelik kadınlarımızın bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler ile tarama çalışmaları sürdürülmelidir.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu

ÜST