Müfettiş'ten Çanakkale Belediyesi'ne Memnuniyet İfadeleri

Müfettiş'ten Çanakkale Belediyesi'ne Memnuniyet İfadeleri
23/08/2012 · Haberler

Müfettiş’ten Çanakkale Belediyesi’ne “memnuniyet” ifadeleri…

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği  Kent Konseylerine verdiği destekten dolayı Çanakkale Belediyesi’ne memnuniyetini belirtmiştir.

Yıllık olağan incelemelerini yapan Mülkiye Müfettişi teftiş Raporunun “Hemşehri Hukuku, Kent Konseyi, Gönüllü Katılım” başlıklı bölümünün 9. Maddesinde, aynen şöyle denilmektedir:

“Çanakkale Kent Konseyi’nin 2004 yılı Eylül ayında kurulduğu; 2009 yerel seçimlerden sonra yeniden oluşturulduğu; Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından 2010 yılında “Çanakkale Kent Konseyi Çalışma Yönergesi”nin çıkarıldığı; Kent Konseyinin organlarının oluşturulduğu; çalışma grupları oluşturulduğu; Kent Konseyinde alınan kararların belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildiği;  Belediye Başkanlığı tarafından Kent Konseyi’ne ayni ve nakdi destek sağlandığı memnuniyetle incelenmiştir.”  Teftiş Raporu’nda müfettiş devamla “5393 sayılı Belediye Kanununun “Kent Konseyi” başlıklı 76. Maddesi ile 08/10/2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kent Konseyi Yönetmeliği” gereği uygulama yapılmasına devam edilmelidir.” denilmektedir.

Mülkiye Müfettişliğinin Çanakkale Belediyesiyle ilgili hazırlamış olduğu Teftiş Raporu’nda Kent Konseyi’yle ilgili söylediği ve yukarıda aktardığımız metnin olduğu sayfa ile 03.07.2012 tarihli Çanakkale Belediye  Meclisi Gündem’ini de ayrıca sunuyoruz.

ÜST