Mülteci-Sığınmacıların durumları tespit ediliyor

Mülteci-Sığınmacıların durumları tespit ediliyor
24/03/2014 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Mülteci- Sığınmacılar çalışma gurubu kolaylaştırıcısı Mehmet Dağaşmaz, Çanakkale’de mültecilerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek; çalışma gurubunun amacı “Mültecilerin, Çanakkale’de insanca yaşayabilmeleri, sosyalleşmeleri ve rahatça hareket edebilecek olanakların sağlanmasıdır” dedi

Mülteci-Sığınmacılar çalışma gurubu nasıl kuruldu?

Mehmet Dağaşmaz; “İzmir Mülteci-Der Çanakkale’de sığınmacılarla ilgili toplantı yaptı. Bu toplantıda Çanakkale’de var olan mültecilerden kentte yaşayanların hiç haberi olmadığı ortaya çıktı.  Çok çarpıcı sonuçlar vardı. Toplantı sonunda yaptığımız görüşmelerde bunun gerçek bir sorun olduğu noktasında buluşuldu. Sorunun üzerine gitmenin gerekliliği üzerine görüş birliği oluştu. Sorunu çözme noktasında; ihtiyaçları tespit ederek herkesin sorunu çözme noktasında hareket edeceği çalışma gurubu oluşturulması kabul gördü”

 

Süreç nasıl ilerliyor?

Mehmet Dağaşmaz; “Süreç bizim başlangıçta öngördüğümüz şekilde gitmiyor. Birçok sıkıntı var. Son dönemde Göç İdaresi Başkanlığının kurulduğu konusunda bir gelişmeden haberdar olduk. Ama faaliyete geçmediğini öğrendik. Nisan-  Mayıs aylarında tam olarak faaliyete geçeceği sığınmacılarla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını valilik görüşmelerimizde öğrendik. En azından var olan sığınmacıların kimler olduğu nerelerde yaşadıkları noktasında döküm yapmak istiyoruz. Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bir yazı ile başvurduk, henüz yanıt gelmedi. Biz, birkaç aileye ulaştık. Onlarla ilgili görüşmeler oldu. Diğer aile ve insanlara ulaşma noktasında çalışmamız sürüyor. Bireysel olarak diğer STK ve Çanakkale halkından giysi, yiyecek ev eşyaları ihtiyaçlarını karşılama için çalışma yapıyoruz. İnsanlardan yardımlar talep ettik. Birçok sığınmacının zorunlu, temel ihtiyaçlarını karşılamak için adımlar attık.  En önemli sorun kendi yaşamlarını kendilerinin sağlayabilmesi için iş olanakları yaratılmalı. Ama bunda da mevzuat yeterli değil. Neler yapılabilir bunun üzerine yoğunlaştık. Resmi kurumlarla görüşmeleri sürdürüyoruz.”

Çalışma gurubu olarak hedefiniz nedir?

Mehmet Dağaşmaz; “Hedeflenen sorun ve ihtiyaç tespiti sonrası bu insanların Çanakkale’de insanca yaşayabilme ve sosyalleşme olanaklarının sağlanmasını umuyoruz. Sonuçta insanlar kendi istekleri ile gelmedi. Yaşadıkları ülkelerde kendilerini güvende, huzurlu hissetmedikleri için hareket ederek buralara geldiler. Tek bir bavulunu eline alıp yola çıkan  insanlar. Barınma ve zorunlu temel ihtiyaçları var.  Bunları karşılamak için yeterli değil.  İş, eğitim sosyalleşme ihtiyaçları güvenli, huzurlu yaşayabilmelerinin önü açılmalıdır. Çalışmanın sonuç olarak derlendiği kitapçık hazırlayacağız. Sığınmacı Çanakkale’ye ilk geldiğinde nerelere başvurmalı? Çanakkale nasıl bir kent? Nerelerden yardım alabilir? Sorun çözümü için hangi mercilere başvurur?  Kentimizde tahminen 70 civarında olan sığınmacı sayısı 100’ü aştı. Bir tek çalışma grubunun çözebileceği sorun olmaktan çıkıp tüm STK ve ilgili kurumların birlikte hareket ederek çözebilecekleri sorun haline dönüşmekte. Bu uyum ve birlikte çalışarak insanların ihtiyaçları çözülecektir. Umarım buna yanıt verebiliriz.“


ÜST