İnsan Haklarımızı Biliyor muyuz?

İnsan Haklarımızı Biliyor muyuz?
14/03/2014 · Haberler

Çanakkale Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu ve İsmet Paşa Mahalle Meclisi tarafından Mahalle Meclisi Çalışma Ofisinde “İnsan Haklarımızı Biliyor muyuz?” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Avukat Hasan Sipahi ve Avukat Kaan Tonka, İnsan hakkının önemli bir hak anlayışı olduğunu belirterek, “Bu hak kişilere mahsustur. Başkasına devredilemez.  Kişinin elinden alınması söz konusu değildir. Herkesin kişiliğine bağlı temel hak ve özgürlüklerdir. Vatandaşların bu hakkına sahip çıkması gerekir” dediler.

Avukat Hasan Sipahi yaptığı konuşmada İnsan Haklarının geldiği süreci değerlendirdi. İnsan haklarının temel haklar olduğunu bildiren Avukat Sipahi; “Koruyucu haklar kişileri devlet ve topluma karşı koruyan haklardır.  İsteme hakları vatandaşların devletten talep ettiği haklardır.  Katılma,  seçme ve seçilme hakkı da mevcuttur. Mahalle muhtarlığından tutun il genel meclisi belediye başkanlığı milletvekilliğine seçilmeyi de kapsamaktadır. Herkesin bu hakları kullanma hakkı mevcuttur. Herkes inandığı siyasi partiye üye olabilir. İnsan hakları sözleşmesi önemlidir. İnsan hakları önemli bir hak anlayışıdır. Kişilere mahsustur, başkasına devri, elinden alınması söz konusu değildir. Herkesin kişiliğine bağlı temel hak ve özgürlüklerdir. Vatandaşlık sıfatına sahip herkesin haklarına sahip çıkması gerekir.  Önümüzde seçimler var. Her vatandaş sandık başına giderek oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yapmalıdır. Bu seçime katılmaz durumdan şikayetçi olmaya kalkarsa şikayetçi olma hakkımız da yoktur.”

İnsan hakları savunucusun temel özelliğinin konulara objektif bakması olduğunu bildiren Av. Kaan Tonka; “İnsan hakları savunucusu,  insanların bu hakkına müdahalede bulunmak isteyenlerin siyasi görüşüne bakmadan,   gereğini yapmak zorundadır” dedi. Tonka şunları söyledi; “En temel hakkımız yaşam hakkıdır. Doğmakla bu haklara sahip oluyoruz. Birbirimizin özgürlüklerine müdahale etmeden halklarımızı savunmak zorundayız. Hukuk düzenimiz ideal değil ama umut vericidir.  İnsan haklarında dördüncü kuşak haklar var. Çevre hakkı  bunlardan bir tanesi. Dünya ekonomik olarak bir seviyeye ulaştı. Asgari yaşam düzeylerinin daha etkin değerlendirildiği bir dünyaya geldik. Sanayi, ekonomi gelişti. Bunlar olurken dünya bedel ödüyor. Çevre, yeşilin, kıyıların yağmalanması ozon tabakası delinmesi gibi örnekler verebiliriz. Sağlıklı ortamda büyüyemeyecek kuşaklar geliyor. Çevrenin ihlali yaşam hakkımızı tehdit ediyor. Bu konuda farkındalığı arttırmalıyız. İnsan hakları gelişmesinde her politikacının emeği var ama yeteri kadar gelişmemesinde de hepsini günahı var.  Toplantı gösteri yürüyüşü ile ilgili cezai hükümler mutlaka kaldırılmalıdır. Genel güvenlik tehdit ediliyorsa ayrı hükümlerle değerlendirelim. Bunların uygulamasında yoruma yol açarsanız size göre bana göre olur. Ama insan haklarına böyle bir bakış olamaz. Toplantı gösteri yürüyüş kanunu 80’li yılların başında çıktı. O dönem düşünceleri, şartlarında belki doğru olabilir ama artık 2014’ün şartlarında bu kanun ihtiyacı karşılamıyor. “

İnsan Hakları Kurulu çalışmaları ile ilgili bir soruya yanıt veren Avukat Kaan Tonka; “Çanakkale’de valilik ve ilçelerde kurullar var. Burada il insan hakları kurulunu ayıran özellik içerisinde kamu görevlisini bulundurmasıdır.  Sivil Toplum kuruluşu üyeleri olduğu gibi kamu görevlileri de var. Kurula şekil şartı olmaksızın insan hakkı ihlal edildiğini düşünen herkes başvurabilir. Her hangi bir harç ödenmez. Kurulda komisyonlar vardır. İnsan hakkı ihlal iddialarını inceler, rapor tanzim eder, kurulun görüşüne sunar. Çıkacak karara göre ilgili yerlere bu ihlalin düzeltilmesi için başvuru yaparlar. Bir kurum insan hakkı ihlalini tespit ediyorsa orada ciddi bir durum söz konusudur. Kurulda Vali yardımcısı başkanlığında toplanıyor. Kurul çok etkin niteliktedir. Bugüne kadar yaptığı çok görev var. Etkin düzenlemeler gerçekleştirdik. Kentin belli yerlerinde şikayetlerin bırakılabileceği kutular var. Her türlü insan hakkı ihlalini yazıp atabiliyor ve biz de gündeme alıp değerlendiriyoruz. Herkes bize başvurabilir.”


ÜST