Öğretmen adaylarına etkili iletişim semineri verildi

Öğretmen adaylarına etkili iletişim semineri verildi
21/04/2014 · Haberler


Çanakkale Kent Konseyi Barbaros Mahalle Meclisinde Eğitim İçin Gönüllü Destek Programına katılan 15 öğretmen adayına “Etkili iletişim ve kendini ifade etme” semineri verildi.

İletişim şekilleri, etkin dinleme, sözlü - sözsüz iletişim, Grup içinde konuşma ve dinlemeyi kolaylaştırmak için önerilerin aktarıldığı söyleşide konuşma yapan Psikolojik danışman Özcan Erbakan; “İki insan arasındaki ilişkide kişilerin zamanlarını planlama ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç ‘Kendi kendine kalabilme ihtiyacı, İlişkiyi başlatabilme ihtiyacı, Birlikte eğlenebilme ihtiyacı, Birlikte iş yapabilme ihtiyacı’ olarak dört ana başlıkta özetlenebilir. Kişiler arası iletişimde insanlar zamanı yapılandırma ihtiyacını karşılamak isterler. Çocuklar ve anne babaları arasındaki ilişkide de zamanı yapılandırmak önemli bir ihtiyaçtır. Çocukla ve ergenle ilişkide zamanı yapılandırma basamaklarına uymak sağlıklı ve etkili bir iletişim oluşmasını sağlar. İletişime geçmeden uygun ritüeli geri çekilmede düşünmek,  ritüelden sonra vakit geçirme aşamasında sohbet etmek, ardından etkinlik aşamasına geçmek sağlıklı bir ilişki oluşmasını sağlar” dedi. Erbakan şunları söyledi; “İki tür iletişim kurarız: Sözlü ve sözsüz iletişim. İletişim uzmanlarına göre, sözsüz iletişimin sözlü iletişime göre daha etkili olduğu savunulmaktadır. Çocuğunuza bırakabileceğiniz en büyük miras O’na dinlemeyi öğretmektir. Dinlemede beden dili, konuşulanların anlaşıldığını geri iletme, duygunun anlaşıldığını uygun zaman ve yerde göstermek önemli becerilerdir. Dinlenilmek herkese iyi gelir. Ergenler ve çocuklar önemsendiklerini hissederler. Kendilerine ve anne babalarına güvenleri artar. Dinlemek ilişkide yakınlaşmayı sağlar.  Ailede her bireyin, yaş, konum ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın eşit konuşma hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır. Yaşları ne olursa olsun her çocuğun kendine özgü düşünceleri ve bu düşüncelerini ifade etme hakkı vardır.”


ÜST