Otizm Çalışma Grubu Raporu Belediye Meclisinde

Otizm Çalışma Grubu Raporu Belediye Meclisinde
16/04/2024 · Haberler

Otizm Çalışma Grubu raporu belediye meclisinde

Çanakkale Kent Konseyi Otizm Çalışma Grubunun raporu 30 Ocak 2024 tarihli Kent Konseyi’nde görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Kent Konseyinde kabul edilen üpor yasa gereği belediye meclisinde de görüşülmek üzere sunuldu.

Raporda yer alan bilgilere göre lkemizde 0-19 yaş aralığındaki yaklaşık 434.010 otizmli çocuk ve genç bulunmaktadır, ancak bu grup içinde sadece 30.050 kişi eğitim alabilmiş ve okullaşabilmiş. Yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, ülkemizde tahmini olarak 1.387.580 otizmli bireyin yaşadığı ve bu durumdan etkilenen aile fert sayısı da 5.550.320. Bu sayıların gelecek yıllarda daha da yükselebileceği tahmin edilmekte.
Raporda Bireyselleştirilmiş Eğitim Plânlarının her otizmli öğrenciye özel olarak tasarlanması ve eğitim verilmesi, destek eğitim odalarının aktif olarak kullanılması, destek eğitimle ilgili yeterli düzeyde olmayan öğretmen yetersizliğine son verilmesine vurgu yapılırken tüm okullarda “Özel Eğitim Birimi” kurulması ve her okulda öğrenci sayısı ile orantılı olarak, alan mezunu özel eğitim öğretmenlerin istihdamın sağlanması önerilmiş.

Çanakkale’de yaşayan otizmli çocukları olan aileler, Çanakkale’de faaliyet gösteren iki derneğin temsilcileri (Çanakkale Otizm Derneği, Çanakkale Özgün Bireyler Otizm Derneği) ve otizmli bireylerin eğitimleri konusunda uzman olan eğitimcilerden oluşan çalışma grubu, Çanakkale’de eğitim kurumlarına kayıtlı (kaynaştırma öğrencileri hariç) 180 kadar öğrenci bulunduğu, bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun lise sonrasında herhangi bir meslek eğitim kurumuna devam edemediğini, Otizm tanısı alan çocuk sayısının artıyor oluşuyla eğitim kurumlarına ve yaşam boyu destek kurumlarına olan ihtiyacın giderek arttığına dikkat çekmiş.

Ailenin, toplumun doğal ve temel birimi olduğu, toplum ve devlet tarafından korunması gerektiği, engellilerin tüm insan haklarından tam ve eşit ölçüde yararlanabilmesinin sağlanabilmesi için engelliler ile aile bireylerinin gerekli koruma ve desteği alması gerektiğine işaret eden raporda, engellilerin çoğunluğunun yoksulluk koşullarında yaşadığı ve bu durumun engelliler üzerindeki olumsuzlukları artırdığı ifade edilmiştir. Eğitim, sağlık ve ekonomik sorunların derin etkilerini yaşayan engelliler yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik bilgi ve yapabilirlik yoksunluğu da çekmektedir.

Haklarına erişmek için neyin, nerede, nasıl yapılacağını bilmeyen engelliler ve ailelerine sorunların çözümünde yol gösterici olacak, bilgi ve iletişimi sağlayacak, danışmanlık yaparak hizmet verecek engelliler merkezinin oluşturulmasına ihtiyaç olduğuna yer veren raporda adını Otizmli Bireyler ve Engelliler Danışma ve Yaşam Merkezi olarak belirledikleri bir yapının Çanakkale belediyesi tarafından oluşturularak eksikliğin giderilmesi önerilmiştir.

ÜST