Plajlarımız, Havuzlarımız, Sahillerimiz Çalışma Grubu raporu meclis gündemindeydi

Plajlarımız, Havuzlarımız, Sahillerimiz Çalışma Grubu raporu meclis gündemindeydi
08/04/2016 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen “Plajlarımız, Havuzlarımız, Sahillerimiz Çalışma Grubu” raporu Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında görüşüldü.

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz, Belediye meclis salonunda yaptığı konuşmada çalışma grubunun raporu hakkında bilgiler verdi. Başkan Yavuz “Plajlarımız, Havuzlarımız, Sahillerimiz Çalışma Grubu” raporunun  “Çanakkale Merkez ve Mücavir alanındaki tüm plaj işletmecilerine ve çalışanlarına bilgilendirici konferans ve brifing verilmesi, Bilgilendirici kitapçık ve broşürler çıkarılması, Mavi bayrak kavramının tanıtılması, Belediyenin kıyı ve plaj işletmeciliği yönetmeliğinin olması, Kıyı işletmelerine ruhsat verilirken, plaj ve kıyı işletmeleri mevzuatının da göz önünde bulundurulması,  Plajlarda engelliler için giriş çıkış yerlerinin bulunması, Çevre ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce plajlara periyodik deniz suyu tahlil raporu asılması,  Meteorolojik bilgilerin plaj tabelalarına işlenmesi, İlgili sağlık kuruluşlarının  yaz aylarında plajlarda sağlık kabini oluşturması, Zabıta Müdürlüğünce plaj ve kıyı işletmelerinin denetlenmesi süreçlerinde, gerektiğinde  cezai işlemlerin de uygulanması,  Çanakkale Merkez ve mücavir alanındaki plajlarda geçmişten günümüze kadar birçok boğulma vakası olmuştur. Ve halen olmaya devam etmektedir. (112 Acil’den alınan bilgiye göre Çanakkale ve mücavir alanında yılda 11-12 boğulma vakası yaşanmaktadır.) Plajlarımızda iyileştirmelerin bir an önce yapılarak boğulma ve kazaların da önüne geçilmesi, Halkın kullanımına açık plajlarda ekolojik bakımdan yapılan en yaygın hatalı uygulamalardan birisi deniz çayırlarının köklenerek veya kireçleme ve göztaşı uygulamalarıyla yok edilmesidir.  Bu yok etme işlemi sadece denizel ekosisteme ve atmosfere oksijen sağlayan bu iki deniz çayırı topluluğunun ortadan kaldırılmasına değil, aynı zamanda bu çayırlarda yaşamlarını sürdüren yüzlerce omurgasız canlı türü ve balık larvalarının da yaşam alanlarının yok edilmesine neden olmaktadır.  Bu nedenle plajlarda kısmen yer alan bu ekosistemlerin bir ön çalışmayla yayılma alanlarının belirlenmesi ve bu ekosistemlerin plaj işletmecileri tarafından yok edilmesinin önüne geçilmesini, Turizm amacıyla plajlarımızı kullanan yabancı uyruklu kişilerin maalesef plajlarımızdaki yetersizlikleri görerek, yaşayarak bunları turizm acentelerine ve birçok turizm dergi ve gazetelerine bildirmelerinden dolayı,  turistlerin Çanakkale’deki plajlardan hiç de memnun olmadıkları tüm dünya tarafından bilinmektedir. Turizm potansiyelinin de bir parçası olabilecek plajlarımızda, düzenlemelerin bir an önce yapılarak olumsuz izlenimlerin ortadan kaldırılmasını, kordonun sonunda Boğaz Komutanlığı alanında kalan ve daha önce halkın kullanımına açık olan Astsubay Orduevinin yanındaki plajın kente kazandırılarak halka açılması için çalışma yapılması” önerdiğini belirtti.

 

 

ÜST