“Sahiller Hepimizin Çalışma Grubu” AKFA’yı değerlendirdi

“Sahiller Hepimizin Çalışma Grubu” AKFA’yı değerlendirdi
04/11/2014 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi “Sahiller Hepimizin Çalışma Grubu” üyeleri Kent Konseyi toplantı salonunda düzenledikleri basın toplantısında AKFA sürecini değerlendirdi.

“Sahiller Hepimizin Çalışma Grubu” Kolaylaştırıcısı Handan Turhanlı tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verdi;Amacı, Çimenlik Kalesi’nden Kolin Otel’e kadar uzanan kıyı şeridinin işgal edilmemesi, kıyılardan ve denizden kentlilerin çok amaçlı yararlanabilmesi, kıyılarda yapıların belirlenmiş mesafeler içinde  yoğunlaşmaması  olan Çanakkale Kent Konseyi “Sahiller Hepimizin Çalışma Grubu”, bölgenin mevcut durumunu belirleme çalışmalarını tamamlamış tespit edilen durumlar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.

Çalışma Grubumuz, Yat Limanı’nın yeriyle ilgili yapılan çalışmalara katılmış, süreçte aynı anda AKFA’nın yerine yapılacak projelerle ilgili görüşlerini belirtmiştir.

AKFA’nın yeriyle ilgili yeni bir projenin belediye meclisimizin Kasım ayı toplantı gündeminde yer aldığı açıklanmıştır.  Bu vesileyle grubumuz bir kere daha konuyla ilgili bir hatırlatma yapmayı kentimizin geleceği açısından gerekli görmüştür.

Kentler insanların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılandığı ve sürekli bir toplumsal değişim ve gelişmeye açık insanlar gibi yaşayan organizmalardır. Kentlerin yaşamını sürdürülebilmesi için kentsel niteliklerinin de sürekli olması gerektir.  Doğal çevreyi kullanan kent insanları sürdürülebilir bir kültür için doğal kaynakların kendilerini yenilemelerine fırsat veren, doğal çevreyi koruyan bir gelişme felsefesine sahip olmalıdır.

Günümüzde planlamanın her ne kadar geleceğe dönük yapıldığı söylense de, politik talepler ve işbirlikleriyle günlük, kısa vadeli çıkar kaygılarının belirleyici unsur olduğunu söylemek yanlış bir değerlendirme olmasa gerektir.

AKFA ve çevresindeki yapılaşmalara, kentlilerin kıyı ve denizle buluşmasına engel olmayacak, kıyıların ve denizin korunmasını amaç edinecek, kıyıyı kapatacak görüş ve kirlilik yaratacak yoğunlukta olmamasına dikkat edilecek bir planlamayı dikkate alması karar verici belediye meclisi ve belediye başkanlığından dileğimizdir.

Özel proje alanı olarak bilinen, park-rekreasyon alanı-kamunun kullanımına açık alanlar olarak belirlenmiş bölgenin içinde yer alan AKFA’da yoğun yapılaşmaya ve plan notlarında “konut olmayacak” kararlarına uygun önerilerin dikkate alınmasını, kıyılarda yüksek yoğunluklu yapılara açık projelerin kentin sürdürülebilir gelişmesinin önünde ciddi engeller oluşturacağı da bilinmelidir.

Çalışma grubumuz, AKFA’nın yanı sıra, Tekel Kanyak Fabrikasının yeriyle ilgili çalışmaları da önümüzdeki süreçte Kanyak Fabrikası Çalışma Grubuyla birlikte halkımızla paylaşacaktır.

Bu vesileyle Belediye Meclisimizin konuyla ilgili kararı,  Çalışma Grubumuzun değerlendirmelerini de dikkate alarak oluşturmasın dileğiyle kamunun bilgisine sunarız.


ÜST