Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin çalışmaları paylaşıldı

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin çalışmaları paylaşıldı
16/03/2017 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ortaklığında Kent Konseyi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ile “Çanakkale Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi” çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çanakkale Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden Psikolog Müberra Aydın, Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğçe Çeliksoy tarafından verilen bilgilerde, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak şiddete uğramış yada şiddete uğrama riski bulunan kişilerin başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren izleme çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esası ile yürüten merkezler olduğu belirtildi. ‘Alo-183 hattı’nın şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak çalıştığı ve bu kişilere hakları konusunda, başvuracakları yerler hakkında bilgi verdiği ifade edildi. Kadına Yönelik Şiddet 2017- 2020 Ulusal Eylem Planına uygun olarak belirlenen ana temalar üzerinden, Çanakkale’nin 2017-2020 dönemi İl Eylem Planının çıkarıldığı ve kurumlar arası koordinasyon, eğitim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları, mevzuat çalışmaları, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi” için çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

 

 

ÜST