Şiddetsiz bir dünya diliyoruz

Şiddetsiz bir dünya diliyoruz
25/11/2018 · Haberler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma günü nedeniyle Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisinin kolaylaştırıcılığında cumhuriyet meydanında tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından ELDER-KDM Başkanı Fatma Erdoğan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Erdoğan; “Ülkemizde, her üç kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü, hayatı boyunca eşinden en az 1 kere fiziksel şiddet görmüş kadınların oranının, Türkiye genelinde yüzde 35-40’larda olduğu bilinmektedir. Kocalarından ayrılmış kadınların %78’i fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Devletin, kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek üzere yasa yapma, bu yasaların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kadınların yaşam hakkını korumak, caydırıcı önlem almak zorunluluğu vardır.

Kadın cinayeti davalarında haksız tahrik indirimi uygulamaları kısmen değil tamamen kaldırılmalıdır. Aile birliğinin sağlanması adı altında kadınları ikinci planda bırakan kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle yaşamaya zorlayan uzlaştırma girişimleri kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı artırmaktadır. Kadınlarla ilgili yasalar yapılırken bu konuda ciddi bir birikim ve deneyimi olan kadın örgütleriyle işbirliğine gidilmelidir. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin ve çocuk istismarının önünü açan müftülere nikah yetkisi veren yasa iptal edilmelidir. Kadınların nafaka hakkına dokunmayın. Sadaka değil nafaka istiyoruz. Medeni kanunun 175. Maddesindeki yoksulluk nafakası hakkında kamuoyunda aksettirilen bilgiler yanıltıcıdır. Medeni kanunun yeniden düzenlenmek istenen 175. Maddesinde kadınların aleyhinde değişiklikler kadını daha da güç duruma sokacaktır. Bizler altında Türkiye’nin de imzasının bulunduğu uluslar arası CEDAW ve İstanbul Sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Erkek şiddetine maruz kalındığında 6284 sayılı kanuna başvurulabileceğini ifade eden Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanı Sevgi Uluşal, “Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi bulunan tüm kadın ve çocuklar 6284 sayılı kanundan yararlanabilir. Şiddetsiz bir dünya diliyoruz” dedi.

ÜST