Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi ll Hibe Programı Tanıtım Toplantısı

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi ll Hibe Programı Tanıtım Toplantısı
27/06/2013 · Haberler

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği
Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi ll Hibe Programı Tanıtım Toplantısı

STGM tarafından duyurusu yapılmakta olan "Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi ll" hibe programı Çanakkale tanıtım toplantısı Çanakkale Kent Konseyi ev sahipliğinde 05 Temmuz Cuma günü saat 16.30'da Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Hibe programı ile ilgili detaylı bilgi için STGM web sitesini ziyaret etmeyi unutmayınız.

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II Hibe Programı Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 17.06.2013

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II Hibe Programının (CFCU/TR2011/0135.07-011- EuropeAid/134585/M/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlandı.

Programın arka planı

STGMBu Hibe Programı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından yütürülen Etkin Katılım için Sivil Toplumun Gelişimi Projesi kapsamında uygulanmış olan “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi (DCD)” Hibe Programı’nın ikinci aşamasıdır. İçinde bulunduğumuz dönemde STGM’nin yüklenici, Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)’in ortak olduğu ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum - Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi” Hibe Programı ikinci kez ilana çıkılacaktır. Hibe programının kurumsal çerçevesi Avrupa Birliği Bakanlığı (ABB), STGM ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’ni (MFİB) kapsamaktadır. ABB Projenin faydalanıcısıdır. STGM Projenin yüklenicisidir: Hibe programının genel koordinasyonundan sorumlu olacak ve verilecek olan hibelerin izlenmesini de koordine edecektir. Ayrıca program uygulama süresi boyunca hibe faydalanıcılarına teknik destek sağlayacaktır. MFİB projenin Sözleşme Makamıdır ve Hibe Programının idari ve mali uygulamalarından sorumludur.

Programın hedefleri

Hibe programının genel hedefi STÖ’ler arasında iyi yapılandırılmış bir diyalog kültürünün gelişimine katkı sağlanması yoluyla sivil katılımın güçlendirilmesidir.
Programın özel hedefi STÖ’ler arasında işbirlikleri ve kollektif faaliyetler (ortaklıklar, ağlar, platformlar, vb.) oluşturulmasına katkı sağlayarak STÖ’lerin demokratik haklar ve özgürlükler alanında etkin şekilde hak talep edebilmelerine ve temel faaliyet alanlarındaki kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin gelişimine destek olmaktır.

Programın bütçesi ve sağlanacak hibe tutarları

Bu program için ayrılan indikatif toplam bütçe tutarı 1.000.000 AVRO’dur. Hibeden faydalanacak projeler için proje başına en yüksek tutar 50.000 Avro olarak belirlenmiştir.

Uygun Başvuru Sahipleri

Türkiye’de veya Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinde, bu hibe programının son başvuru tarihinden en az 12 ay öncesinde kurulmuş olan Sivil Toplum Örgütleridir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan Hibe Başvur Sahipler için Rehber’i inceleyiniz.

Eş-Başvuran

Eş-başvuran(lar) başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak durumundadır.

Başvuru Sahibi en azından bir eş-başvuran ile beraber başvuruda bulunmak zorundadır. Ayrıca AB üye ülkelerinden başvuru sahiplerinin Türkiye’den en az bir eş-başvuranı bulunmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan Hibe Başvur Sahipler için Rehber’i inceleyiniz

Tematik alanlar

Program kapsamında belirlenen tematik alanlar ve alt başlıkları için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan Hibe Başvur Sahipleri için Rehber’i inceleyiniz.

Başvuruların iletilmesi için son tarih: 29 Temmuz 2013

ÜST