Sporun sorunları raporu hazırlanıyor

Sporun sorunları raporu hazırlanıyor
07/05/2016 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Spor Meclisi Genel Kurulunda Çanakkale sporunun sorunlarının tespiti üzerine yapılan çalışmalarla ilgili Meclis Başkanı Fadıl Kurt tarafından bilgiler verildi.

Buna göre;

1- 23.03.2015 tarihinde göreve seçilen yürütme kurulumuz, Çanakkale Belediyesi mücavir alanı içerisinde faaliyet gösteren spor kulübü ve spor derneklerinin sorunlarının tespitine, bu sorunların çözümü konusunda ilgili paydaşlar ile çalışmalar yapmaya azami gayret ve çabayı göstermektedir. Bu amaç ile spordaki muhataplarımız ile çeşitli toplantılar yapmış olup, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda görüşlerimizi ilgili platformlarda paylaşmış bulunmaktayız.  Bundan böyle de paylaşmaya devam edeceğiz.  Spor meclisi olarak tespit ettiğimiz sorunları birkaç başlık altında toplayabiliriz.

  1. TESİS VE EKONOMİK SORUNLAR,
  2. MEVCUT SPOR TESİSLERİNDEN HALKIN YETERİNCE FAYDALANAMAMASI,
  3. SİYASİ ÇEKİŞMELERİN SPORUN HER ALANINA SİRAYET ETMESİ,
  4. SPORUN İÇERİSİNDEKİ HASTALIKLI YAPI,

Bu 4 başlık ile ilgili spor meclisimizin ayrıntılı bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışma ışığında önümüzdeki süreçte bu sorunların çözümü konusunda ilgili paydaşlar ile bir araya gelerek, neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacağız. Ortaya konulacak görüşler ve çözüm önerileri konusunda raporumuzu hazırlayıp ilgili paydaşlara sunacağız.

Bizler ve spor kamuoyu çok iyi biliyor ki, spor kulübü ve derneklerimizin birçok sorunu var. Bilinen en belirgin sorun, tesis yetersizliği ve ekonomik sıkıntılardır. Bir kulübün, bir bireyin veya halkın spor yapabilmesi için yegane ihtiyaç spor tesisinin varlığıdır. Çanakkale İl merkezi baz alındığında spor tesislerinin yetersizliğinden bahsedebiliriz. Her ne kadar son yıllarda spor tesisi yapımı konusunda ciddi kazanımlar olsa da günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktadır. Bu anlamda Çanakkale merkezde birçok spor branşına hizmet edebilecek spor tesislerine ihtiyaç vardır.

Gençlik Spor Bakanlığı ve Belediye bütçelerinden spor adına ayrılan payların yetersiz olduğu, bu bütçeler ile tesislerin yapılması, spor kulübü ve derneklerin yapacağı sportif faaliyetlerin desteklenmesi zordur.

  • İlgili kurum ve kuruluşlar spor kulübünü, spor derneğini, organizasyonu ve faaliyeti, ayırım yapmaksızın spor adına desteklemelidirler. Siyasi anlayışı ne olursa olsun, ortada bir başarı varsa birlikte alkışlanmalı, sportif tesislerin şehrimize kazandırılması hususunda çaba sarf eden ve bu hususta faaliyet gösterenler takdir edilmelidir.
  • Sporun içerisinde var olan hastalıklı yapılar. Spor meclisimiz, bu yapıları sporun gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak görmektedir. Yapılan her iş ve projeyi sırf kendi çıkarlarına uymadığı için eleştiren ve engellenmesi için çalışma yapan anlayışlardır. Bu anlayıştaki kişi ve guruplar sporun dışın tutulmalı, sportif anlamda hiçbir şekilde paye verilmemelidir. Sporun içerisinde işinin ehli, vizyon sahibi, kamuoyunun saygısını ve sevgisini kazanmış kişiler olmalıdır. Bu özelliklere sahip kişiler ve guruplar sportif anlamda her platformda desteklenmelidir.

Netice olarak; Kent Konseyi Spor Meclisimiz, spor alanın da kentteki birçok paydaştan biridir. Çalışma esasları Kent Konseyi yönergesi ile belirlenmiş kurumsal bir yapıdır. Tespit, görüş ve önerilerini spor kamuoyu, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktadır. Hiçbir şekilde karar mercii konumunda değildir. Bu bilinçle, bu güne kadarki çalışmalarımızı özveri içerisinde ve gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürdük, bundan böylede sürdürmeye devam edeceğiz.

ÜST