Stratejik Plân Toplantıları Sürüyor

Stratejik Plân Toplantıları Sürüyor
11/06/2014 · Haberler

Kentin geleceğinin katılımcı süreçlerle birlikte belirlendiği 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plân çalışmalarını içeren toplantılar başladı.

Çanakkale Belediyesi, 2015-2019 yıllarını kapsayan beş yıllık hizmet süresinin planlanması kapsamında başlattığı Stratejik Plân çalışmaları, Kent Konseyi toplantı salonunda Kent Konseyi Meclisleri ve çalışma guruplarının katılımları ile sürüyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Ekrem Tufan kolaylaştırıcılığında gerçekleşen toplantılarda “Kent vizyonu doğrultusunda öncelikli kentsel amaç ve hedeflerin ortaya konması, üretilecek proje ve faaliyetlerin belirlenmesi, kent kaynaklarının korunması ve geleceğe güven içinde aktarılması amacıyla katılım, izleme ve değerlendirme süreçlerinin tanımlanıyor. Mahalle ve kent için öncelikli hizmet neler olabilir? Mahallede ve kentte neye ve hangi yatırımlara ihtiyaç vardır? Kentlilerin görüş ve önerileri nelerdir? sorularının yanıtları aranıyor”

Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda Çevre Meclisi ve Engelli Meclisi ile gerçekleştirilen Belediye Meclis Salonunda Mahalle Meclisleri ile yapılan toplantılar “Çocuk meclisi, Gençlik meclisi” ile devam edecek.

17 Haziran Salı Saat: 17.30’da Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirilecek Kent Konseyi Genel Kurulu’nda  da Stratejik Plân süreci katılımcılara aktarılacak.

ÜST