“Su Perdesinin Kaldırılmasını Destekliyoruz”

“Su Perdesinin Kaldırılmasını Destekliyoruz”
02/04/2016 · Haberler

Marina Çalışma Grubu, Çanakkale Belediyesi’nin kordondaki “su perdesi”nin kaldırılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. 

Marina Çalışma Grubumuzun Çanakkale Yat Limanı ve çevresiyle ilgili hazırlamış olduğu rapor 26 Ocak 2016’da yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiş ve rapor 3 Şubat tarihli Belediye Meclisi toplantısında da Kent Konseyi Başkanı tarafından belediyeye sunulmuştu.

Grubumuz, hem denizcilik sektörü hem de turizm sektörüyle yakından ilişkili olan yat limanının irdelenmesinde yalnızca yatçıların tespit, öneri ve talepleriyle yetinmemiş, bir gezinti ve seyir alanı olan kordon boyu ve iskeleye uzanan yakın çevresiyle birlikte ele alarak incelemiş ve değerlendirmiştir.

Konuyu bu kapsamda ele alan çalışma grubumuz, kentimizin doğal çevresi ve kıyısıyla en gözde yerlerinden olan kordon bölgesinde, denize yerleştirilen ve “su perdesi” olarak isimlendirilen demir yığının çevreye verdiği çok boyutlu kirlenmeye de raporunda dikkat çekmişti.

Kent Konseyi Marina Çalışma Grubu raporunda “Çevresel kirlenmenin ve kirlenmeye yol açacak girişimlerin kesinlikle önlenmesi (ör.: Su Perdesi ve iskele içindeki LED ekran)”  ifadesiyle su perdesinin kaldırılması gerekliliğine,  demir yığınının yarattığı kirlilikten dolayı dikkat çekmiş ve baştada söylediğimiz gibi, bu önerimiz de dahil olmak üzere  raporumuz genel kurulda oybirliğiyle kabul edilerek belediyeye iletilmişti.

Bu nedenle, biz Marina Çalışma Grubu olarak, belediyenin “su perdesi” denilen demir yığınının kaldırılmasıyla ilgili girişimini çok yerinde ve gerekli bir adım olarak görüyor, destekliyor ve teşekkür ediyoruz.

ÜST