“Temel İnsan Hakları Eğitimi” semineri yapıldı

“Temel İnsan Hakları Eğitimi” semineri yapıldı
09/02/2016 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Esenler Mahalle Meclisinde düzenlenen seminerde Dr. Hakim Hilmi Güner tarafından katılımcılara “Temel İnsan Hakları” konusunda bilgiler verildi.

Çanakkale Kent Konseyi Esenler Mahalle Meclisi çalışma ofisinde mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde Dr. Hakim Hilmi Güner; “Temel haklar denince Anayasada olan hükümlerden birincisi kanun önünde eşitlik. Dil, ırk, cinsiyet, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep gibi benzeri ayrımlar gözetmeksizin herkes eşittir. Temel hakların özelliği kişiye özel devredilmez, vaz geçilmezdir. Bu insan hakları mücadelesinin getirdiği aşamada, insanların en büyük kazanımlarından birisidir. Temel insan haklarının birincisi yaşama hakkı. Yaşamın sürdürülebilmesi, yaşamın sağlanması hakkıdır. Tıbbi zorunluluklar ve kanunla yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. İşkence, eziyet yapılamaz, insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” dedi.

Seminer konu ile ilgili görüşlerin tartışıldığı soru ve cevap kısmıyla sona erdi.

 

ÜST