UCLG - MEWA'dan

UCLG - MEWA'dan
20/07/2012 · Haberler

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya (UCLG-MEWA) Bölge Teşkilatının görünürlüğünü arttırmak, üyeleri olan yerel, bölgesel yönetim ve yerel yönetim birlikleri arasındaki diyaloğa katkı sağlamak amacıyla çıkarttıkları e-bültenin ilk sayısından Kent Konseyleri ile ilgili yazıya bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

7

Kent Konseyleri

Çanakkale Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye Kent Konseyleri Buluşması" 29 Mart 2012 tarihinde Truva otelde gerçekleşti.

Toplantı Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Sedat Yücel, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Demokratik Yönetişim Program Müdürü Leyla Şen, Çanakkale Vali Vekili Alper Faruk Güngör, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Muharrem Erkek'in konuşmaları ile başladı.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptığı konuşmada Kent Konseylerinin önemine değinerek, "Kent Konseyleri, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma, dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılanmalardır. Kentlerin geleceğe taşınması açısından Kent Konseylerine önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunları şimdiden hesaplayıp ona göre projeler üretmeliyiz" dedi.

Toplantıda Kent Konseyleri Ulusal Raporu taslak metni katılımcılara sunuldu. Taslak rapor hakkında eleştiri ve önerilerin alınmasının ardından "İyi Uygulama Örnekleri" sunumu ile toplantıya devam edildi. Verimli geçen atölye çalışmalarının ardından, çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar katılımcılara sunuldu. UCLG-MEWA ve Kent Konseyleri ilişkileri sunumunun ardından toplantı sona erdi.

ÜST