Ülkemizi tehdit eden en önemli unsur su kıtlığıdır

Ülkemizi tehdit eden en önemli unsur su kıtlığıdır
22/03/2017 · Haberler

Büyük kentlerimiz başta olmak üzere ülkemizi ve hatta Ortadoğu’yu tehdit eden en önemli unsur, su kaynakları ve su kirliliği ile ilgili olumsuzluklar varken sanal bir gündemle uğraşan bizler gerçek sorunlarımızı göz ardı etmekteyiz.

Yaşamın ana damarı olan  “su”  yerini hiçbir yapay maddenin dolduramayacağı bir kaynaktır. Tüm medeniyetlerin su kenarına kurulması hatta su kıtlığı veya kirliliği sebebiyle yok olması da tesadüf değildir.

Sağlık ve hijyen de doğal olarak su ve kullanımıyla ilişkilidir ki; verilere göre önümüzdeki 50 yıl içerisinde yetersiz kalacağı belirtilen dünya su kaynaklarının çeşitli sağlık sorunlarına neden olacağı bilinmektedir.

İstatistiklere göre dünya nüfusunun üçte birinin yeterli ve sağlıklı su kaynaklarına sahip olmadığı ortadayken; var olan kullanılabilir suyun da dengeli bir şekilde dağıtılmadığını görmekteyiz. Ayrıca su; sosyo-politik açıdan da 21.yy için stratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle var olan doğal su kaynaklarının korunması, kuraklık ve su kıtlığıyla mücadele, gündemimizde üst sıralarda yer almalıdır.

Su ile ilgili konuların aciliyetine dikkat çekilmek üzere 1992 yılında Rio’da “Su Günü” kararı, 1993 yılında ise “suyun yaşam hakkı olduğu” kararı alındı.

Ülkemizin ise su kaynakları açısından çok verimli olduğu her ne kadar ifade edilse de kişi başı kullanılabilir su miktarı 1430 m3 tür ve bu nüfusumuz açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ilgili kurumlar suyun doğru kullanımı ile ilgili radikal kararlar almalı ve uygulamaya geçirmelidir.

Ayrıca balık ve tavuk çiftlikleri, mandıra ve sanayi tesisleri gibi işletmelerin atıklarının kontrollü salınımı ve arıtma tesislerinin kurulması büyük önem arz etmektedir.

Biz Çevre Meclisi ve Atikhisar Kır Şenliği Çalışma grubu olarak “Dünya Su” gününde suyun insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu biliyor Atikhisar çevresinin temiz kalması için elimizden gelen mücadeleyi yapacağımızı belirtiyor kamu görevlileri ve halkımızı bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz.

Çanakkale Belediyesi içme suyu arıtma tesislerinde yapılan analiz sonuçları uygun duyuru araçlarıyla belediye tarafından halka duyurulmalı,  çeşmelerimizden rahatlıkla bu suyun içilebilmesi sağlanmalıdır.

Kent Konseyi Çevre Meclisi ve Atikhisar Kır Şenliği Çalışma Grubu Ortak Basın Açıklamasıdır.

Anıl Can Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı

Meral Şen 7.  Atikhisar Kır Şenliği Kolaylaştırıcısı

 

 

 

ÜST