“Yaşadığımız Çevreyi Tanıyalım”

“Yaşadığımız Çevreyi Tanıyalım”
07/04/2014 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından organize edilen yaşadığımız çevreyi tanımak ve korumak için “Temel Çevre ve Ekoloji Söyleşileri” kapsamında Coğrafya ve Ekolojinin Yaşamımızdaki Yeri ve Önemi konulu söyleşi Çanakkale Kent Konseyi Esenler Mahalle Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

ODTÜ İstatistik Bölümü Bağlantılı Öğretim Üyesi ve Tema Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, söyleşilerde “Çanakkale halkının yaşadığı çevreyi tanıması ve bunu daha iyi algılayabilmesi için genel coğrafya, çevre, ekoloji bilgisi vereceklerini” ifade etti.

Söyleşide, Coğrafya ve ekolojinin yaşamımızda önemi, ana hatları ile coğrafya nedir? Doğal çevre ve yaşadığımız yerküreyi anlayabilmek için fiziki coğrafya nelerle ilgilenir. Ekoloji nedir? Ekoloji ile ilgili kavramlar, ekosistem, habitat, popülasyon nedir? Üretici ve tüketici canlılar nelerdir?  Yerkürede biyosfer içinde insanında bulunduğu canlı piramidi döngüleri “Enerji, karbon, su, azot, madde döngüsü” besin zinciri ile fiziki coğrafya ağırlıklı olmak üzere ekoloji temel kavramları, yakın çevreyi bilimsel olarak algılayabilecek temel bilgilere yer verildi.

Prof.Dr. Murat Türkeş söyleşide şunları söyledi; “Ekoloji; canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları çevreyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekosistem canlıların (hayvanlar, bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ) çevrenin ve onun doğal dinamiklerini denetleyen süreçlerin coğrafi olarak açıkça belirlenmiş sistemidir. Çevre canlıları çevreleyen ve onların yaşamlarını denetleyen, biyolojik, kimyasal, fiziksel ve sosyal koşullardan oluşur.  Topluluk, aynı ekosistemde farklı türlerin bireylerinin birleşiminden ya da popülasyonlarından oluşan ve aralarında etkileşen guruplara denir.  Biyolojik çeşitlilik; belirli bir bölgedeki, ekosistemdeki, habitattaki, farklı genlerin (genetik çeşitlilik) türlerin ve tür topluluklarının sayısı ve göreceli bolluğu ya da oranı.  Habitat; bir canlının (türün, popülasyonun ya da topluluğun) yaşama olanağı bulduğu kendine özgü koşulları bulunan bir ortam ve doğal çevrenin yerel özellikler ve koşullar gösteren bir bölümüdür”

ÜST