Yat Limanı Projesi Çanakkale'nindir

Yat Limanı Projesi Çanakkale'nindir
03/11/2012 · Haberler

ÇTSO tarafından projelendirilen Yat Limanı'yla ilgili açıklamamız ve basında yer alan haberlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Yat Limanı Projesi Çanakkale'nindir...

Belediye meclis gündeminde bulunan kent için çok önemli imar planı değişiklikleri arasında en önemli bir tanesi yat limanına ilişkin değişikliktir. Projenin sahibi Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası hazırladıkları ÇED raporunun her soruya cevap veren bir ayrıntıda hazırlandığı ve olumlu sonuca ulaştıklarını iddia etmektedirler.

Kent Konseyimiz gerek raporun hazırlanması sürecinde gerekse sonrasında yaptığı çalışmalarla özellikle yer seçimine ilişkin olarak ciddi endişeler taşınmaktadır. Bu endişeler Konseyimiz içerisinde yeterince tartışılmış ve sonucunda konseyimiz projenin bu haline olumsuz görüş bildirmiştir.

Olumsuz görüş kararı veren konsey toplantımızda ilimizin kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri büyük çoğunlukla projeyi bu haliyle ret etmişlerdir. Konseyimiz konuyu kentimiz açısından çok önemli olarak görmektedir. ÇTSO'nun da konuya olumlu yaklaşım ve süreci devam ettirmesi yat limanı projesinin kentte daha fazla tartışılması gereğini ortaya çıkartmıştır.

Kentimizin sürdürülebilir gelişmesi, çevre ve kültür değerlerinin korunması bakımından olduğu kadar yaşanabilir bir kent için ÇED raporunun tartışmaya açık boşluklarının doğru karara varabilmek için, karar organları da içinde olmak üzere tartışılmasının Çanakkale'nin yararına olacağına inanıyoruz.

Bu inanç doğrultusunda Kent Konseyimiz, bilgilerini ve bulgularını gerek bilimsel açıdan gerekse halkımızın yararları açısından ilgililere sunmaya hazırdır.

ÜST