“Yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanıyor”

“Yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanıyor”
07/05/2014 · Haberler


Çanakkale Kent Konseyi Mahalle Meclisleri için düzenlenen “Temel Çevre ve Ekoloji Söyleşileri” Cevatpaşa Mahalle Meclisi çalışma ofisinde devam etti. Söyleşide “Doğal çevrenin korunması iklim değişikliklerinin önlenmesi için doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yenilenebilir enerjiler” hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Enerjinin küresel bir konu olduğunu belirten ODTÜ İstatistik Bölümü Bağlantılı Öğretim Üyesi ve Tema Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, enerjide son yıllardaki eğilimler dünya dengelerindeki değişimler, 2035 yılına kadar Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları yatırımı, Marmara Bölgesi ve Çanakkale yöresinin özellikle rüzgar ağırlıklı enerji kaynaklarının durumu hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Türkeş şunları söyledi; “Ortadoğu ülkelerinde petrol ve doğalgaz, Asya kıtasında petrol ve kömür, Avrupa ve Avrasya kıta ülkelerinde daha dengeli hem petrol ve doğalgaz hem de kömür,  nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiler tüketiliyor. Yenilenebilir enerjilerin yaşamın içinde talep edildiği ülkelerin Avrupa ve Avrasya’da daha çok olduğunu ABD, Kanada, Meksika gibi ülkelerde yenilenebilir enerji üretiminde oranların arttığını görüyoruz.  Yenilenebilir enerji kaynakları giderek önem kazanıyor. 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjiler için öngörülen destekler artıyor. Bizim ülkemizde henüz büyük bir artış söz konusu değil. Ülkemizde enerji verimliği daha çok sanayi sektöründe öne çıkıyor. Binalarda enerji kaybı çok yaşanıyor. Bu nedenle mantolamadan, ampule kadar birçok konuda yönetmelikle destek ve teşvik sağlandığını biliyoruz. Ülkelerin 2011yılı kurulu rüzgar gülü kapasitelerine baktığımızda ülkemizde bu enerjinin payı % 0,7. Türkiye bu konuda daha çok yol almalı. Çin, ABD, Almanya ve İspanya’da bu oran oldukça yüksek. Ülkemizin Çin ve ABD kadar geniş arazisi olmamakla birlikte rüzgar enerjisi konusunda kapasitesi çok yüksek. Türkiye’nin makro politikasında değişiklik olur yenilenebilir enerjilere öncelik verilirse bu kapasiteler hayata geçecektir. Dünyada giderek geleneksel enerji üretim ve tüketim yatırımları dışında yenilenebilir enerjilere önemli yatırım yapılıyor. Rüzgar enerjisi de bunlardan biri. Güneş pilleri henüz ucuza mal olmadığı için güneş gücünden yararlanarak enerji üretiminde hızlanma söz konusu değil. Türkiye’de birincil enerji içinde fosil yakıtlara bağımlılık var. Kısmen hidrolik enerji beraberinde doğalgazda artış var. Ülkemizde yenilenebilir enerjinin payı mutlaka artmalı. Türkiye’de yenilenebilir enerjilerin kaynak potansiyeli 48 bin megavat. 2023 hedefimiz ise 20 bin megavat. Toplam bugünkü kurulu gücüne yakın 2023 yılı hedefimiz var. Jeotermalde de büyük potansiyelimiz var ama çok azını kullanıyoruz. Bir de güneş enerjisi var ve onunla ilgili yatırımlarında zamanla artması bekleniyor.”

ÜST