Çevre Meclisi

 

ÇEVRE MECLİSİ

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi, çevre değerlerinin, tarihi ve kültürel kaynakların korunması; sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımın kent yönetimi ve politikalarına yansıtmak için gönüllülük temelinde, Çanakkale Kent Konseyi yapısı altında çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 25.12.2010 tarihli Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında kabul edilen yönerge ile kuruldu.

Çevre Meclisi Yönergesi, çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlardan katılımlarla yapılan bir dizi toplantı ve çalışma sonucunda oluşturulmuştur.

Çevre Meclisi ilk Genel Kurul toplantısını 24.01.2011’de yaparak Yürütme Kurulunu belirlemiş ve çalışmalarına başlamıştır.

27 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Çevre Meclisi Seçimli Genel Kurulunda Kent Konseyi Çevre Meclisi  Yürütme Kurulu; “Bünyamin Nami Tonka, Prof. Dr. Emin Uğur Ulugergerli, Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Pınar Bilir, Erhan Çakır’dan” oluştu.

Yürütme kurulunun ilk toplantısında Bünyamin Nami Tonka Çevre Meclisi başkanlığına seçildi.

Çanakkale Zeytinine Sahip Çıktı

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanında sivil toplum kuruluşları, çevreciler, doğaseverler “Zeytin İdam Yasasına” dur demek için bir araya geldiler. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen basın açıklamasında ellerinde zeytin fidanları ile katılan vatandaşlar ‘Zeytin ağacı kendisine yapılan ihaneti asla unutmaz’ pankartı açtılar.

Çevre meclisi Dünya Su Günü AçıklamasıÜlkemizi tehdit eden en önemli unsur su kıtlığıdır 

Büyük kentlerimiz başta olmak üzere ülkemizi ve hatta Ortadoğu’yu tehdit eden en önemli unsur, su kaynakları ve su kirliliği ile ilgili olumsuzluklar varken sanal bir gündemle uğraşan bizler gerçek sorunlarımızı göz ardı etmekteyiz. Yaşamın ana damarı olan  “su”  yerini hiçbir yapay maddenin dolduramayacağı bir kaynaktır. Tüm medeniyetlerin su kenarına kurulması hatta su kıtlığı veya kirliliği sebebiyle yok olması da tesadüf değildir. Ülkemizin ise su kaynakları açısından çok verimli olduğu her ne kadar ifade edilse de kişi başı kullanılabilir su miktarı 1430 m3 tür ve bu nüfusumuz açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ilgili kurumlar suyun doğru kullanımı ile ilgili radikal kararlar almalı ve uygulamaya geçirmelidir.

cevre-meclisinde-yeni-yonetim-secildi-10Çevre Meclisinde yeni yönetim seçildi

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi seçimli genel kurul toplantısı Çanakkale Kent Konseyi toplantı salonunda yapıldı. Geniş katılımla gerçekleşen Genel Kurul’da Çevre Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Muhammet Şapçı faaliyet raporu hakkında bilgiler verdi. Genel kurulda konuşmaların ardından seçim divan heyeti oluşturuldu. Adayların kendilerini katılımcılara tanıtmasının ardından seçime geçildi. Yapılan seçimde Çevre Meclisi Yürütme Kurulu Nilgün Ayman Öz, Aysel Tosunoğlu, Canan Özavcı, Zeki Keçeci, Süleyman Anıl Can’dan oluştu. Yedek Üyeler ise Işık Neslişah Korkut, Kadir Baş, Mehmet Sökmen, Mehmet Türkoğlu, Rahman Kırmacı’dan oluştu.

6. Atikhisar kır şenliği (2)6.Atikhisar Kır Şenliği

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi, Çanakkale Belediyesi’nin destekleri “Atikhisar Atıkhisar Olmasın” sloganı ile düzenlenen “6. Atikhisar Kır Şenliği” kapsamında Kayadere mesire alanındaki şenlik yoğun katılımla gerçekleşti.

 

IMG_3097Doğayı gelecek nesillere geliştirerek devretmeliyiz

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ve Çanakkale Belediyesi’nin destekleri “Atikhisar Atıkhisar Olmasın” sloganı ile düzenlenen “6. Atikhisar Kır Şenliği” Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programla başladı.

 

6. atikhisar kır şenliği duyurusu (2)6.Atikhisar Kır Şenliğine davetlisiniz

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi kolaylaştırıcılığında düzenlenen 6. Atikhisar Kır Şenliği 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. 15 Mayıs Pazar günü Atikhisar Barajı “Kayadere köyü mesire alanında” düzenlenen şenliğe katılmak isteyenler için Cumhuriyet Meydanı, Esenler Özgürlük Parkı, Esenler Mahalle Meclisi, Barbaros Mahalle Meclisi, Barbaros Mahalle Muhtarlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite (Ardes Öğrenci Yurdu) ve Beldemiz’den saat:1.00’dan itibaren araçlar kaldırılacak.

Çanakkale Kazdağı ve Yöre Eko Mücadele Çalıştayı (1)“Çanakkale Kazdağı ve Yöresi Ekolojik Mücadele Çalıştayı”

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ve paydaşları tarafından düzenlenen “Çanakkale Kazdağı ve Yöresi Ekolojik Mücadele Çalıştayı” Çimenlik Kalesi Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonunda 16 Nisan 2016 tarihinde yapıldı. Çalıştaya; Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Genel Kurul çağrı listesinde bulunan, başta Çanakkale Valiliği ve ilgili birimleri olmak üzere Çevre konusunda çalışmalar yürüten tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile STK lar davet edilmiş olup, bir kurum dışında, resmi kurumlar ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ilgili birimlerince katılım sağlanmamış, katılım gösteren STK’ lar ve bireysel katılımlarla çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda; “Çanakkale’de Ekolojik Mücadelenin gelişim süreci, Çevre Hakkı, Hukuki Süreçler, Mücadelede Yaşanan sıkıntıların İrdelenmesi, Toprağa Bağlı Gelirleri Artırma Yolları ve Tarımda Örgütlenme, Çevresel Değerler Eğitimi ve Alternatif Gelir Kaynakları, Mücadelenin Aksamasının Çevre ve İnsan Sağlığı üzerine etkileri başlıklarında oturumlar yapılmıştır. Çalıştay raporuna ulaşmak için http://www.canakkalekentkonseyi.org/canakkale-kazdagi-ve-yoresi-ekolojik-mucadele-calistayi/

M2E1L0-0R336B386Akdeniz Foku’nun Karabiga Kıyılarındaki Yaşam Mücadelesi Çevre Meclisi tarafından izlenmektedir

Bilindiği gibi İlimiz Karabiga yöresi ve deniz kıyı şeridi enerji sektörünce uzun zamandır çevresel tehdit altında tutulmakta olup, bu bölge de kurulması planlanan termik santrallerin, alanın taşıma kapasitesinin üstünde baskı oluşturacağı, hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel risklerin, biyolojik çeşitliliği tehdit edeceği meclisimiz ve yörede doğaya gönül vermiş sivil toplum gruplarınca sıkça dile getirilmektedir. Karabiga kıyı şeridinin; Marmara Denizinde son birkaç bireyi kalmış Akdeniz Foku için önemli bir doğal alan olduğu 2014 yılı içinde yapılan bilimsel araştırmalar akabinde raporlanmış olup, özellikle Karabiga Beldesi Kaleburnu-Karaburun mevkii arasında kalan kıyıların belirli kriterlere göre değerlendirilen Önemli Akdeniz Foku Alanı (ÖFA) olduğu Akdeniz Fokunun Türkiye’de Korunması Ulusal Eylem Planında da belirtilmiştir.

“Görgüsüzlük Abidesi” kaldırılsın (2)“Görgüsüzlük Abidesi” kaldırılsın

Kent Konseyi Çevre Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı Avukat Ali Aydın Çalıdağ, kordonda deniz içine yerleştirilen ve üzerinde İÇDAŞ-ÇTSO ifadelerinin yer aldığı su perdesinin, ÇTSO tarafından kaldırılmasını isteyen Çanakkale Belediyesinin bildirimiyle ilgili olarak,  “Dünyanın sayılı doğal güzelliklerinden biri olan Çanakkale Boğazı ve onun bir parçası olan kordon bölgesinin doğayı tahrip ederek, deniz fauna ve florasını bozacak böyle bir yapıya ihtiyacı yoktur. Kordonda yürürken denizi görmek, Kilitbahir’de üzerinde şanlı bayrağımızın dalgalandığı ‘Dur Yolcu’ yazısını okumaktan daha güzel ne olabilir” dedi.

12922073_10154793995662516_1782232299_oÇevre Meclisi Körfez Çalıştayına Katıldı

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ali Aydın Çalıdağ ve Yürütme Kurulu üyesi Celil Kankaya “Kaz Dağları ve Edremit Körfezi İçin Mevcut Durum Değerlendirme Çalıştayı”na katıldılar.

Çalıştay’da, ilgili paydaşların katılımı ile Kaz Dağları, Ayvalık, Babakale-Asos bölgelerinde yaşanan doğa ve çevre sorunları irdelenerek, mevcut durum analizi yapıldı ve gelecek için hedef ve koşulların belirlenmesine, aynı zamanda mali desteğe hak kazanabilecek biyolojik çeşitlilik, tarımsal biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve arazi bozunumu konulu projeler hakkında yörede bir fikir birliği oluşturulması hususunda görüş alış verişinde bulunuldu.

“Kazdağları Belgeseli”nin gala gösterisi yapıldı (11)“Kazdağları Belgeseli”nin gala gösterisi yapıldı

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi “Kazdağı Belgeseli Çalışma Grubu” çalışmaları sonucunda hazırlanan “Kazdağları Belgeseli”nin gala gösterisi yapıldı. “Kazdağları” fotoğraf sergisi Çimenlik Kalesi Muavenet-i Milliye Sergi salonunda ziyarete açılırken, “Kazdağları Belgeseli” filminin gala gösterisi Yüzbaşı Ahmet Saffet konferans salonunda yapıldı.

 

Çevre Meclisi Genel Kurulu Yapıldı (5)Çevre Meclisi Genel Kurulu Yapıldı

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi genel kurul toplantısı Kent Konseyi toplantı salonunda yapıldı.

 

 

 

Çalıdağ; “Çanakkale çevresel tehdit altında”

13-14 Kasım 2015 tarihlerinde Malatya’da yapılan ve “UCLG –MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, Çevre Komitesi Toplantısı ve Sürdürülebilir Kentler Forumuna” Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz, Genel Sekreter Gülay Sarışen  ve Çevre Meclisi Başkanı Av. Ali Aydın Çalıdağ katılmıştır. Toplantının ilk günü Saim Yavuz tarafından, UCLG –MEWA Ombudsman Raporu katılımcıların bilgisine sunulmuştur.

JpegMeşe Pelitleri Can Suyuna kavuştu

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu 3. ve 4. Sınıflara verilen 300 adet palamut meşe pelitlerinin filizlenmeleri için ilk adım atıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen çalışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, Şube Müdürü Işıl Korkmaz, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu Müdürü Ferda Ayan, Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ve Barbaros Mahalle Meclisi üyeleri katıldı.

Meşe Palamutu Fdanları (2)

Palamut Meşeleri Toprakla Buluşacak

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi önderliğinde mahalle meclislerinin katkılarıyla Atikhisar Barajı çevresinde erozyon önleme kuşağına dikilmek üzere Çanakkale’de ilk ve ortaokul öğrencilerine 4750 palamut meşesi peliti verildi.

 

Çevre Meclisi Yırca'da (5) Çevre Meclisi Yırca’ya destekteydi

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Greenpeace örgütünün Soma’nın Yırca köyünde köy okulu ve cami’inde uyguladığı güneş enerjisi sistemlerinin açılışı töreninde Yırca köylülerine destek vermek üzere oradaydı.

 

Çevre Meclisi Genel kurul (1) Atikhisar Baraj Gölü Havzası İncelenecek

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi bilgilendirme genel kurul toplantısı Kent Konseyi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Ulupınar Gözlem Evi çevresinde kesilen ormanlık alan, Atikhisar Baraj Gölü Çevresi ve Çanakkale kıyı şeridindeki yapılaşmaların incelenmesi kararlaştırıldı.

 

1 Çanakkale: “Ne kadar termik-nükleer santral, altın-maden aramacılığı varsa hepsine talibiz…”

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi’nin başkanı Ali Aydın Çalıdağ’ın sunduğu “Çevre Raporu”, 5 Haziran Cuma günü saat 19.00 da açıkhavada (Kordon-Morabbin Parkı’nda) miting havasında gerçekleşen genel kurulda görüşüldü. İronik bir eylem eşliğinde sürdürülen Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında;  “Çanakkale ve çevresini olumsuz etkileyecek tüm girişimlere karşı çevrenin korunarak sürdürülebilir bir yaşantının sağlanması, kentin hak ve hukukunun korunması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi’yle de güvence altına alınmış olmasına rağmen, bölgemizde  Termik santral yapım ve işletme faaliyetleri; Kazdağları’nın topoğrafik yapısını,  bitki örtüsünü mahvederek bölgenin ekolojik dengesini bozacak siyanürle ayrıştırma yöntemiyle yapılacak altın ve metalik madencilik faaliyetleri, hiçbir hak ve hukuk tanınmaksızın hâlâ sürdürülmektedir.” denildi.

(1) Çanakkale ve Bölgesi Çevre Sorunları Değerlendirmesi

Çan 18 Mart Termik Santralinin 2000 yılında temellerinin atılmasıyla Çanakkale termik santraller ile tanışmış, daha sonra İÇDAŞ Bekirli Termik Santralı’yla bu tanışıklık artmıştır. Peki nedir termik santral, çevre üzerindeki etkileri nelerdir, hava, deniz, tarım, hayvancılık ve en önemlisi insan hayatı üzerinde ne gibi etkileri vardır? Raporun devamı için linki tıklayınız…  http://www.canakkalekentkonseyi.org/canakkale-ve-bolgesi-cevre-sorunlari-degerlendirmesi/

Kent Konseyleri Küçükkuyu’da Çevre İçin Buluştu (2)  Kent Konseyleri Küçükkuyu’da Çevre İçin Buluştu

Çanakkale-Balıkesir Kent Konseyleri Küçükkuyu Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Küçükkuyu Zeytin ve Kültür Derneği toplantı salonunda düzenlenen buluşmaya; Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz, Genel Sekreter Gülay Sarışen, Çevre Meclisi Başkanı Ali Aydın Çalıdağ’ın yanı sıra Balıkesir, Küçükkuyu, Bozcaada, Eceabat, Kepez, Ayvalık, Edremit, Burhaniye Kent Konseyleri temsilcileri katıldı. Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ali Aydın Çalıdağ, çevre çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

1 Çevre Meclisi Genel Kurulu Yapıldı

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Seçimli genel kurulu belediye nikah salonunda yapıldı. Çevre Meclisi genel kurulunda meclis çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kaz Dağı ve Biga Yarımadası ile Kaz Dağı Belgesel Çalışma Gurubunun raporları okundu. Genel Kurul’da  Kaz Dağları Belgesel Çalışma Gurubunun çalışmalarıyla hazırlanarak gösterime hazır hale gelen “Kaz Dağı Belgeseli” katılımcılara izletildi. Genel Kurul divanının Saim Yavuz, Münire Yılmaz ve Selma Kurtel’den oluşmasının ardından seçime geçildi. Çevre Meclisi Yürütme Kurulu asil üyeleri İbrahim Gül, Ali Çalıdağ, Muhammet Şapçı, Aysel Uzun, Hasan Türkoğlu, Ali Özateş, İbrahim Afacan seçildi.